Postoje dva glavna trenda u svijetu koji predstavljaju temeljni izazov – i brojne mogućnosti – za naš obrazovni sustav. Jedno je da se svijet preusmjerava iz industrijske ekonomije u ekonomiju znanja. Druga je generacija u usponu – odgojena na Internetu – vrlo različito motivirana za učenje. Iz gore navedenog, zaključujemo kako stoga postoje i vještine koje bi budući studenti trebali posjedovati kako bi bili uspješni.

Neke od tih vještina su:
• Kritičko razmišljanje i rješavanje problema
• Suradnja između mreža
• Spretnost i prilagodljivost
• Inicijativa i poduzetništvo
• Učinkovita usmena i pismena komunikacija
• Pristup i analiza informacija
• Znatiželja i mašta

Sve ove vještine mogu se i ne moraju razviti. Puno toga je odraz karaktera budućeg studenta, ali isto tako rada na sebi. Nikada nije kasno za preoblikovati pojedine loše obrasc u ponašanju u bolje ili drštvu prihvatljivije, kao i činjenica kako ćemo teško moći mijenjati druge ljude koji nas okružuju. Stoga, za sve buduće studente vještina koja se odnosi na prilagodljivost vrlo je bitna, je će nam ona pomoći da lakše uđemo u svijet kojem do sada nismo pripadali.

Izvor: F. I.
Foto: pixabay