Na današnji dan rođen je Julije Horvath, gradonačelnik Siska


HORVAT, Julije (Horvath), učitelj i gradonačeInik Siska (Požega, 11. V. 1865. – Sisak, 25. IX. 1918.).

Do 1896. radio je kao učitelj u Zemaljskoj kaznioni u Lepoglavi. Premješten je potom u Sisak, u Višu pučku školu gdje predaje račun, prirodopis, fiziku i krasopis, a 1899. imenovan je ravnateljem Više pučke i Niže djevojačke škole i na toj dužnosti ostaje sljedeće tri godine.

Dana 1. V. 1902. izabran je za gradonačelnika Siska, zamijenivši prvog sisačkog gradonačelnika Franju Lovrića. Bio je gradonačelnik bez stranačkog opredjeljenja. Sisak je za vrijeme njegova mandata dobio električnu rasvjetu, uređen je gradski park ispred Velikog kaptola, sagrađene su zgrade Kotarskog suda i Kotarske oblasti, popločena je Gajeva ulica, a početkom Prvog svjetskog rata zaustavio je već započetu akciju oko prvog vodovoda u Sisku. Za gradonačelnika je biran u nekoliko mandata, a s te je dužnosti odstupio 30. XI. 1916.  Dobitnik je Viteškog križa reda Franje Josipa (1916.). – Bio je oženjen Valerijom Kraljek s kojom je imao kćeri Martu, Korneliju i Jelku.

Izvor: Sisački biografski leksikon