Sveučilište u Zagrebu još je u veljači raspisalo natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima, a krajnji rok za prijavu je 12. ožujka. Ove godine Sveučilište će dodjeljivati 100 stipendija više nego proteklih godina jer je uvrstilo i još jednu kategoriju za dodjelu, a to je kategorija E koja se odnosi na dodjelu stipendija studentima koji su stradali u potresima tijekom 2020. godine.

Važno je istaknuti kako se u kategoriji E stipendija dodjeljuje redovitim i izvanrednim studentima kojima je za objekt na adresi prijavljenog prebivališta dodijeljena crvena oznaka („neuporabljivo“) od strane ovlaštenih građevinskih stručnjaka.

U kategoriji E dodjeljivat će se najviše 100 stipendija. Ako će se prijaviti više od 100 kandidata koji će udovoljavati uvjetima natječaja u toj kategoriji, kao mjerilo će se dodatno vrjednovati uspjeh u dosadašnjem studiranju. Studentima viših godina vrjednovat će se uspjeh na studiju te će prednost imati studenti s boljim uspjehom. Studentima prve godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija vrjednovat će se broj bodova ostvaren pri rangiranju za upis na studij te će prednost imati kandidati s većim brojem bodova.

Studenti koji se žele prijaviti za E kategoriju, obavezni su priložiti i sljedeće:

· skenirane ili fotografirane obje strane važeće Osobne iskaznice ili nekog drugog identifikacijskog dokumenta u kojem su vidljivi podaci o imenu, prezimenu i prebivalištu

· fotografiju crvene oznake objekta s vidljivim upisanim podacima te

· fotografiju objekta na kojem student ima prijavljeno prebivalište.

Više informacija možete saznati na sljedećoj poveznici http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-sveucilista-u-zagrebu-20202021/ ili kontaktom na mail adresu stipendije@unizg.hr

Foto: pixabay