Dana 15. veljače 2021. je objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za sanaciju šteta od potresa poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije (NN, 14/21), koji je otvoren do 8. ožujka 2021.

Drvoprerađivačima će se iz Državnog proračuna bespovratno dodijeliti 10 milijuna kuna, do 100 posto od ukupno prihvatljivih troškova, uz najviši iznos potpore do 1,4 milijuna kuna.

Prihvatljivi troškovi su troškovi sanacije šteta od potresa na: proizvodno-poslovnom objektu ili izgradnje novoga za istu namjenu; proizvodnoj tehnologiji i opremi ili po potrebi kupovine novog stroja / opreme za istu namjenu; informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji; infrastrukturi u tvorničkom krugu; i trošak ishođenja Nalaza i mišljenja vještaka.

Prihvatljivi korisnici su isključivo mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (trgovačka društva i obrti) registrirane djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja s aktivnom proizvodnjom na području pogođenom potresom koji su imali štetu kao posljedica potresa.

Obrasci za prijavu na Natječaj su dostupni na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/dokumenti/10 .

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na: potpore.drvna@mps.hr

Izvor: poljoprivreda.gov.hr
Photo: Pixabay