UDARNA VIJEST: Simora proglešena najboljom razvojnom agencijom u Europi za 2020. godinu! Uskoro više


Upravo smo primili vijest da je Simora, županijska razvojna agencija specijalizirana za povlačenje EU fondova proglešena za “Najbolju razvojnu agenciju u Europskoj uniji”! Uskoro više.

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. provodi niz aktivnosti od općeg interesa, a koje se temelje na: Stručnim i savjetodavnim uslugama za pripremu i provedbu projekata, Stručnim i savjetodavnim uslugama za projekte energetske učinkovitosti, u radu s poduzetnicima kroz savjetovanje i informiranje, te pomoć prilikom pisanja poslovnih planova, projekata i programa kao i organiziranje edukacija za udruge, zadruge, ustanove, škole, djelatnike lokalne samouprave i dr.