Vlada je na današnjoj 46. sjednici raspravila 19 točaka dnevnog reda, među kojima su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu te Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima županija koje su bile pogođene potresom.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašteno je, objasnio je ministar Darko Horvat, da u ime države oslobodi obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje zakupnike, najmoprimce i korisnike poslovnih prostora i stanova u vlasništvu države, kojima upravlja Ministarstvo, a koji su nakon pregleda zgrada označeni kao N1 (neuporabljivo-zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo-zbog oštećenja) te stoga nisu podobni za obavljanje djelatnosti ili stanovanje.

Također, donesena je i Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu države na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine.
Ovom je odlukom Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje dana ovlast da zbog posljedica potresa privremeno oslobodi plaćanja najamnine sve korisnike stambenih jedinica kojima upravlja na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja, uključivo korisnike na području Općine Topusko i gradova Novske i Kutine gdje se primjenjuje samo na korisnike onih stambenih jedinica koje su označene kao N1 (neuporabljivo) ili su na njima potrebne mjere hitne intervencije.

U razdoblju, pak, od 1. srpnja do osiguranja odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji plaćanja najamnine oslobađaju se korisnici stambenih jedinica koje su uslijed potresa postale neuvjetne za stanovanje i koje su na temelju procjena ovlaštenih statičara označene kao neuporabljive, na kojima je potreban dodatni detaljni pregled temeljem novih potresa ili su potrebne mjere hitne intervencije.

Obje odluke stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.
Izvor : vlada.hr