Koronavirus 20.03.2020.: Vijesti Stožera Sisačko-moslavačke županije


U izolacijskoj jedinici Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak smješteno je 6 pacijenata od kojih su kod 3 pacijenta laboratorijske pretrage na novi koronavirus pozitivne. Ti pacijenti su dobrog zdravstvenog stanja, duže su u bolnici i po negativizaciji nalaza tj. po prestanku vironoštva bit će pušteni kući.
Novooboljelih nema. Suočeni smo sa sve većim brojem stanovnika naše županije koji se vraćaju iz europskih zemalja gdje je prisutna COVID-19 infekcija. Molimo sve neka sepridržavaju svih propisanih mjera te da provedbu zdravstvenog nadzora tipa samoizolacije u kući strogo poštuju.

Domovi umirovljenika veoma su rizična mjesta i tu posjete moraju biti strogo zabranjene jer su pripadnici starijih dobnih skupina najugroženiji dio stanovništva kod infekcije novim koronavirusom (SARS-CoV-2). Potrebno je ograničiti kretanje umirovljenika iz domova umirovljenika tako da ne napuštaju dom, zabraniti posjete, napraviti raspored obroka po sobama, katovima na taj način da se socijalni kontakti svedu na najmanji mogući nivo. U svim domovima umirovljenika potrebno je pooštriti higijenske mjere kao i provedbu mjera dezinfekcije.

 

Roman Rosavec: Načelnik Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

Apelira se na sve stanovnike Sisačko-moslavačke županije da provode odgovorno zdravstveno i socijalno ponašanje.

 

S poštovanjem,

Načelnik Stožera civilnog stožera Sisačko-moslavačke županijedoc.
dr. sc. Roman Rosavec v.r.