Udruženje obrtnika Sisak uputilo Prijedlog mjera za ublažavanje štetnih posljedica na obrtništvo i gospodarstvo izazvanih epidemijom virusa COVID-19


Temeljem upute iz Ureda predsjednika Hrvatske obrtničke komore od 17. ožujka 2020. godine, Broj:11-670-1481/2-80-2020 te Prijedloga zaključka o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije korona virusa sa 214. sjednice Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2020.; dana 19. ožujka 2020. godine Udruženje obrtnika Sisak je uputilo svoj prijedlog mjera za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo i gospodarstvo izazvane epidemijom virusa COVID-19 i to na jedinice lokalne samouprave s kojih su naši obrtnici: Grad Sisak, Općina Lekenik, Općina Martinska Ves te Općina Sunja.

Imajući na umu težinu situacije, predložili smo u periodu do prestanka proglašenja epidemije slijedeće mjere:

  • ukidanje obračuna i naplate koncesija/parkiranja
  • ukidanje obračuna i naplate najma/zakupa prostora pod upravljanjem JLS
  • ukidanje obračuna i naplate komunalne naknade i komunalnih doprinosa
  • ukidanje obračuna i naplate vodnih naknada
  • ukidanje poreza na potrošnju te poreza na korištenje javnih površina
  • ukidanje obračuna i naplate režija u lokalnoj nadležnosti (npr. voda)
  • ukidanje obračuna i zaduženja za ostale lokalne poreze i prireze
  • osiguravanje provedbe mjera zaštite na tržnicama
  • osnivanje Interventnog fonda za financijsku pomoć obrtnicima i poduzetnicima

Očekujemo dostavu očitovanja na naše prijedloge o kojima ćemo pravodobno izvijestiti.

 


Fotografija: Siscia Hr