Sve manje potresa po tjednu. Prvi tjedan 344, a ovoga 22


Uzevši u obzir podatke o vremenu i magnitudama ukupno 570 potresa (iznad magnitude 1) do sada vidljivo je da se učestalost potresa bitno smanjila, a i maksimalna magnituda potresa koji se pojavljuju u svakom promatranom periodu nakon glavnog potresa opada… Za očekivati je da će ta zakonitost trajati i dalje do potpunog iščezavanja podrhtavanja tla ispod našeg područja. To je svakako dobra i obećavajuća vijest za sve nas.