Započela je sanacija jezerca u “Parku Jezerce” u Capragu. Sanacija će podrazumijevati isušivanje jezerca, odmuljavanje dna, postavljanje nove batude (kamena) te ponovno puštanje u rad i punjenje vodom. Sav životinjski svijet je spašen i ponovno će biti pušten u čisto jezerce nakon sanacije. Radove sanacije obavljaju djelatnici Komunalca Sisak d.o.o.

Podsjetimo, jezerce je posljednji put sanirano 2013.godine kada je i tvrtka ABS sudjelovala u izgradnji nove vodovodne cijevi. Koliki su troškovi nove sanacije nije poznato.

Vjerujemo da će mališani vrlo brzo uživati u čaroliji flore i faune koja se nalazi u njihovom kvartu.


Izvor: Komunalac Sisak