Sisačko-moslavačka županija i ove godine organizira manifestaciju „Županov pehar“, priznanje najboljim vinarima, proizvođačima škrleta s područja Sisačko-moslavačke županije. Priznanje se dodjeljuju u dvije kategorije, amatera i profesionalaca.

Ovom manifestacijom želimo skrenuti pozornost na vrijednosti naše autohtone sorte „Škrlet“ kao i na medijsko praćenje marketinških aktivnosti promicanja vrijednosti i kvalitete vina „Škrlet“ koje do sada nije bilo primjereno vrednovano i nagrađivano. Domaćin ovogodišnjeg ocjenjivanja vina sorte „Škrlet“ koje će se održat 26. travnja 2018. godine, biti će Udruga vinogradara i voćara „Škrlet“ Popovača.
Sve dodatne informacije u svezi organizacije ove manifestacije, termini, vrijeme i mjesto dostave uzoraka za ocjenjivanje mogu se dobiti na broju telefona 550-215, Tihana Likarević ili elektroničkom poštom na: tihana.likarevic@smz.hr .

Izvor: smz.hr