Oporba u Skupštini Sisačko-moslavačke županije (MOST, HSP-HSS, SDA, HDRS) održala je tiskovnu konferenciju na temu zbrinjavanja opasnog otpada, podizanja kredita za izgradnju Središnjeg paviljona u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“, te neodgovornog odnosa županije prema poljoprivredi.

Milan Brigljević (MOST)

„Župan je na Skupštini rekao da se dogodila pogreška u određivanju lokacije za azbestni otpad u Glini i kako nikome nije niti na kraj pameti stavljati opasni otpad kraj tvornice BIO hrane. Dao je naslutiti kako je gradonačelnik Gline htio uštedjeti pa je valjda predložio tu lokaciju. Rekao je, osim toga, kako azbest nije opasni otpad iako je poznato da je azbest jedan od najkancerogenijih materijala uopće. Prava istina je da je to županova zamisao koju je u dogovoru s načelnicima Općina i gradonačelnicima Gradova, iz svoje stranke ili bliskih HDZ-u, želio provesti ispod radara javnosti. Plan prostornog uređenja županije donijela je prethodna Županijska skupština sa županom Žinićem na čelu i u tom je Planu predloženo čak četiri lokacije za azbestni otpad u našoj Županiji. Ponovo moramo naglasiti da Državnim planom gospodarenja otpadom iz 2017. godine u našoj Županiji nije predviđena niti jedna lokacija za takav opasni otpad.”
Vijećnici su pokazali Službeni glasnik Općine Topusko, za kojeg kako navode, dokazuje namjeru organiziranja odvoza do „plohe“ u Glini.

Petar Ćosić (MOST) govorio je o Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić o izostanku obećane pomoći Ministarstava zdravstva i financija, zbog čega je na prošloj sjednici Županijske skupštine donesena odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici o kreditnom zaduženju za 40 milijuna kuna.

“Mi, oporbeni vijećnici smo tražili da se ova točka skine s Dnevnog reda, ne zbog toga što mi nismo za gradnju, ali dok se kvalitetno ne pripremi i dok nam se ne daju točni podaci o poslovanju sisačke Bolnice, a kada naš prijedlog većina nije prihvatila u raspravi smo argumentirali naš stav. Na kraju, većina s HDZ-om i partnerima, s 26 glasova, donijela je odluku, a 11 oporbenih vijećnika je bilo protiv ili suzdržano.”

Upozorio je i na problem sa statusom sisačke bolnice koja je početkom 2017. trebala obnoviti svoju kategorizaciju, nakon šest godina, što nije učinjeno.

Prigovoreno je i da smo jedna od rijetkih bolnica bez uređaja za magnetnu rezonancu pa za njegovu nabavku nije dobivena potpora Ministarstva zdravstva.

U ime Kluba vijećnika HSP-HSS govorio je Mijo Latin o poljoprivredi:

„Ako gledamo podatke prije nekakvih desetak godina u županiji smo imali negdje oko 15 tisuća OPG-a, a sada ih imamo negdje 7800, odnosno skoro je smanjeno za duplo. Prije desetak godina smo u županiji imali 37 tisuća proizvođača mlijeka, sada ih imamo samo 371 i kompletno goveda imamo 13 tisuća u županiji, a nekada smo bili u samom vrhu stočarske proizvodnje.”

Anđelko Hrupački (HDRS) govorio je o pitanjima koja se odnose na putovanja župana i prijedlogu da županija donese odluku da se ukine cestarina na Autocesti Zagreb-Lekenik, a obrazložili su da se radi još jedna usporedna studija za koju nam nisu dostavili nikakav podatak, nego samo da se priprema.