Župan Ivan Celjak je sa suradnicima u ponedjeljak, 1. kolovoza 2022. godine, obišao obnovljene objekte Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“.
Obnova 6 objekata ove bolnice, ukupne vrijednosti radova gotovo 1,9 milijuna kuna, završena je bez ikakvih odgoda, u ugovorenom roku.

Župan Ivan Celjak je sa zadovoljstvom konstatirao da su radovi izvršeni na vrijeme:

„Obnovili smo šest objekata u krugu Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača. To su objekti koji su stradali u potresu. Kako smo i ranije najavili, objekti su obnovljeni do kraja srpnja, na zadovoljstvo pacijenata, članova njihovih obitelji, medicinskog i nemedicinskog osoblja. Nakon ove obnove naši pacijenti imaju kvalitetnije uvjete za boravak u NPB Popovača. Uvjeti za rad također su kvalitetniji od uvjeta za rad prije potresa što ide u korist poboljšanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.”

To je potvrdila i djelatnica Bolnice, medicinska sestra Anita Kovač-Roginić koja je iskazala zadovoljstvo novim, još boljim uvjetima rada nakon obnove: „Htjela bih zahvaliti, u svoje ime, u ime svih medicinskih sestara i tehničara, županu Ivanu Celjaku, Županiji što je u ovako kratkom vremenu omogućena obnova naših odjela. To puno znači za naše pacijenta i naše djelatnike. Osjećaju se sigurnije u novoobnovljenom prostoru.“

Ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice u Popovači, dr. Marina Kovač: „Prije nepuna dva mjeseca smo imali priliku vidjeti naše objekte koji su stradali u potresu. Nakon što smo pripremili elaborate i projektnu dokumentaciju, uz podršku Županije i župana, prišlo se intenzivnom radu. Odjeli su danas zaista prekrasni. Oni su mjesto gdje borave naši pacijenti, gdje naši zaposlenici rade u kvalitetnijim i boljim uvjetima, a ne treba zaboraviti ni financijski učinak koji smo postigli kao bolnica, jer su ovo sredstva koja su povučena iz Fonda solidarnosti. Svaki takav financijski poticaj je za Bolnicu važan, jer znamo da naš izvorni proračun nema puno prostora za ovakva ulaganja. Zahvaljujem županu ne samo na ovom projektu, nego i svim drugim projektima na kojima radimo. Čuli smo o projektu Dječjeg odjela u Ravniku, o drugim projektima energetske obnove, što će sigurno utjecati na to da se svi oni koji ovdje dobivaju zdravstvenu zaštitu bolje osjećaju u bolnici, da oni koji rade imaju bolje uvjete i da zdravstveni standard grada Popovače i Sisačko-moslavačke županije bude još bolji.“

Župan Celjak je na kraju još jednom potvrdio činjenicu da vodi Sisačko-moslavačku županiju putem ravnomjernog razvoja: „Zadovoljstvo nam je da činimo iskorak na području svake jedinice lokalne samouprave, na području SMŽ, od Jasenovca do Gvozda. U Jasenovcu očekujemo dolazak predstavnika Hrvatskih voda u rujnu i iskaz interesa za izgradnju logističkog centra. Danas u Zagrebu potpisujemo ugovor za Gvozd na temelju kojeg ćemo osigurati sredstva za izgradnju tri nova igrališta. Uveli smo izvođača u posao u cilju prenamjene objekta Doma zdravlja u Kutini, prenamijenit ćemo dio tog objekta u dom za starije osobe. To su sve projekti o kojima se pričalo godinama, a sa zadovoljstvom mi ih realiziramo u prvoj godini mandata.

Isto tako u tijeku su aktivnosti koje zajednički poduzimamo s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom zdravstva u cilju ustrojavanja odjela unutar NPB Popovača, koji će brinuti o našoj djeci, Dječje psihijatrijske bolnice,“ zaključio je župan Ivan Celjak.

Sisačko-moslavačka županija u godinu mandata župana Ivana Celjaka obnovila je 12 objekata iz područja obrazovanja, 14 objekata iz područja zdravstva i uređeno je 14 zamjenskih stanova koji su dodijeljeni ljudima koji su u potresu ostali bez svojih domova. Ukupno je obnovljeno i uređeno 40 objekata u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, oštećenih od potresa, a koje posredno ili neposredno koristi nekoliko tisuća ljudi.
Zajedno s obnovom pokrenuto je stotinu projekata s ciljem revitalizacije sisačko-moslavačkog kraja.
Županijska gradilišta su u tijeku, preko desetak njih, a u narednom razdoblju otvara ih se još nekoliko.