Nakon što su početkom godine s teško stradale sisačke katedrale skinuti kapa zvonika i zvona te je i razgrađen dio zvonika, u srijedu 24. veljače napravljan je pregled i započelo snimanje postojećeg stanja.
Ovo je potrebno za izradu Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, nužnog za buduću cjelovitu obnovu građevine.

Zbog složenosti i izuzetne vrijednosti građevine u narednim mjesecima provest će se detaljni istražni radovi: arheološki, konzervatorski, restauratorski i građevinski.
Elaborat ocjene postojećeg stanja izraditi će tvrtka Studio arhing d.o.o iz i dip. ing. građ. Juraj Pojatina, a projekt cjelovite obnove tvrtka Tablinum d.o.o. i ovlašteni arhitekt mr. sc. Boris Vučić Šneperger. Radove na razgradnji nestabilnih dijelova zvonika pod stručnim nadzorom Konzervatorskog odjela u Sisku izvodi tvrtka GME iz Sunje.

(SV)