Djeca i učenici osnovnih i srednjih škola na području RH mogu besplatno putovati javnim željezničkim prijevozom kroz neograničena svakodnevna putovanja od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, uključujući i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, ljetovanje i ostala putovanja u okviru 2. razreda redovnih vlakova.

Naime, Vlada RH donijela je Zaključak o uvođenju pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH, koji će se provoditi do 31. prosinca 2022. godine, sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024.

Cilj projekta je uz povećanje mobilnosti djece i učenika, kroz demografsku revitalizaciju, smanjiti iseljavanje u urbana područja i pružiti potporu djeci koja dolaze iz ruralnih krajeva, ali i revitalizirati promet putničkih vlakova na nerazvijenim područjima.

Pravo na besplatno putovanje

Predškolci pravo na besplatno putovanje ostvaruju na temelju identifikacijskog dokumenta iz kojeg je vidljiv datum rođenja (npr. zdravstvena iskaznica, osobna iskaznica i dr.), a karte se preuzimaju na blagajnama ili u vlaku. Učenici osnovnih i srednjih škola pravo na besplatno putovanje ostvaruju na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza.

http://www.hzpp.hr/Media/Default/Documents/pp/PAMETNA%20KARTICA%20OPCI%20ucenici%20 O%C5%A0%20i%20S%C5%A0%2024.9.2021.pdfVlada RH omogućila besplatna putovanja vlakom za djecu i učenike

Djeca do 18 godina koja ne pohađaju srednju školu ostvaruju pravo na besplatna putovanja na temelju pametne kartice HŽ Putničkog prijevoza.
Besplatna putovanja odnose se na mjesni i međumjesni prijevoz. Dodatne informacije možete potražiti na  http://www.hzpp.hr/besplatna-putovanja-za-djecu-iucenike?p=275