Grad Sisak objavio je oglas kojim je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, 18. srpnja raspisala javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (5,67) i osnovice koja iznosi 2.556,00 kuna.

Ništa ne bi bilo čudno niti sporno, da to nije već 6. pročelnik u mandatu gradonačelnice Ikić Baniček, što stalni, što privremeni, koji će zasjesti na ovo radno mjesto. Očito niti plaća nije dovoljno privlačan faktor, budući ovo mjesto više nije na glasu kao “siguran posao”.

Podsjetimo, zadnja je pročelnica Sandra Divjakinja, izabrana Javnim natječajem, bivša direktorica Gospodarenja otpadom Sisak, isto tvrtke u vlasništvu Grada Siska. Mjesto prve žene financija Grada obnašala je samo 2 mjeseca.

Obavijest iz svibnja ove godine…

Razlog učestaloj potražnji na mjestu pročelnika za financije, ne zna se, budući ih imenuje upravo sama Gradonačelnica.

Osim promjene na mjestu pročelnika, promjene su i unutar komunalnog odjela, naime, na stranicama Grada Siska u lipnju je objavljen Natječaj za prijem u radni odnos tri viša savjetnika i to: Viši savjetnik za održivi razvoj i EU fondove; Viši savjetnik za pripremu i provođenje projekata i Viši savjetnik za građenje i investicije, a za potencijalne kandidate 12. srpnja  2018. godine, održana je prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Pet dana poslije provedenog testiranja, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska, Pero Lerotić, poništio je dio natječaja i to dio koji se odnosi na radno mjesto Višeg savjetnika za održivi razvoj i EU fondove – 1 izvršitelj na
neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ovakvim potezima, poništenjima, imenovanjima, ponovnim izborima… kadrovska služba Grada barem ima zagarantiran posao.


Foto: Pixabay.com, sisak.hr