Na Zelenom brijegu jučer je počeo postupak čipiranja kanti za otpad koje provodi Gospodarenje otpadom Sisak te su se dijelile vrećice za korisni otpad.

Korisnike do kojih djelatnici GOS-a nisu stigli, mole da i dalje kante ostave na dostupnom mjestu kako bi se moglo nastaviti s čipiranjem.

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.), Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.  u periodu od 08. siječnja 2019. na dalje započeo je proces čipiranja svih posuda za miješani komunalni otpad RFID tag-om i podjele vrećica za sortiranje korisnog otpada. Vrećice za razvrstavanje korisnog otpada dobit će samo korisnici koji stanuju u kućama. Korisnici koji stanuju u stambenim zgradama i dalje će koristiti  „zelene otoke“.

RFID tag je „čip“ koji će se ugraditi u Vaše posude i koji će putem radio frekvencije komunicirati s vozilom za odvoz otpada. Na ovaj način će se evidentirati točno vrijeme pražnjenja Vaše posude, a s tom informacijom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će uslugu odvoza otpada obračunavati na temelju broja odvoza u obračunskom razdoblju. Račun će se sastojati od fiksnog dijela cijene koja će uvijek biti ista (bez obzira na broj odvoza) i varijabilnog dijela cijene koji će ovisiti o broju odvoza u obračunskom razdoblju. Ovaj sustav evidencije pražnjenja posuda je trenutno u fazi pilot projekta i za sada Vam se usluga neće naplaćivati po broju odvoza. O početku novog načina obračuna (na temelju broja odvoza) bit ćete pravovremeno obaviješteni – poručuju iz GOS-a.

Dalje, u vrijeme čipiranja posuda, korisnicima koji stanuju u kućama dijelit će se vrećice za korisni otpad. Svako domaćinstvo će dobiti 10 plavih vrećica (za papir i karton) i 10 žutih vrećica (za staklo, plastiku, metal i višeslojnu ambalažu). Navedeni korisni otpad koji stvorite u svom kućanstvu odložite u za to namijenjene vrećice. Svaki prvi ponedjeljak u mjesecu Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će pokupiti plave vrećice koje nam ostavite na mjestima gdje ostavljate i crne posude. Svaki treći ponedjeljak u mjesecu pokupit ćemo žute vrećice.

Napominju kako će se nakon podjele vrećica svi „zeleni otoci“, osim onih kod stambenih zgrada, ukloniti. Isto tako, korištenje vrećica bit će privremeno te će do kraja godine biti podijeljene posude za istu namjenu.

Izvor:GOS