Uz treću nedjelju došašća: vlč. Krešimir Bulić, dekan Sisačko – katedralnog dekanata i župnik župe bl. A. Stepinca Budaševo


Približava se Božić. Treća je nedjelja došašća, a ona je u Katoličkoj Crkvi i nedjelja Caritasa. Da bi Isus došao i u moje srce, a ne samo u moj grad, valja se dobro pripraviti. U pripravu je uključeno puno toga. Nešto najbitnije svakako je priprema moga srca. Srce se najbolje sprema dobrotom iskazanom drugima. To je ljubav na djelu ili Caritas.
Prorok Ivan Krstitelj nam u svojem obraćanju narodu daje sasvim konkretne upute što bismo trebali činiti i na kakav se način najbolje pripremiti za Božić. On savjetuje: „Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.“
Slijedimo ove riječi kako bi naša srca bila potpuno pripravna za blagdan kojem idemo ususret.

Foto: pixabay