Iz udruge Franak pozivaju članove na Tribinu koja će se održati u Sisku u subotu, 8. rujna 2018., s početkom u 12 sati, na adresi Ante Kovačića 1, Dom INA Rafinerija nafte Sisak.

Teme:
Presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u kolektivnoj tužbi protiv 8 banaka.
Mogućnosti i prava na tužbu CHF kredita, otplaćenih kredita i konvertiranih kredita.
Mogućnosti i prava na tužbu za kredite u EUR i HRK.
Planovi i ciljevi, buduća djelovanja Udruge Franak.

Izvor:Udruga Franak, Poslovni dnevnik