18. listopada 2022. – U suradnji s Fakultetom informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, Agencija za elektroničke medije predstavila je mjeru „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ koja se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti čiji su nositelji Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije.

Prigodom predstavljanja ove mjere čiji je glavni cilj jačanje otpornosti društva na dezinformacije prvenstveno osnaživanjem postojećih te razvojem novih neovisnih provjeravatelja točnosti informacija, državni tajnik Krešimir Partl istaknuo je kako su glavni motivi za pokretanje tog projekta porast broja i brzine širenja dezinformacija te pad povjerenja u tradicionalne medije.

Izrazio je uvjerenje da će razvoj tehnoloških rješenja za provjeru točnosti informacija te stvaranje mreže suradnje uvelike pridonijeti otpornosti društva na dezinformacije, a da će građani naučiti prepoznavati istraživačko novinarstvo i medije koji donose točne činjenice i provjerene informacije.

Profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović predstavila je studiju Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje koja obrađuje globalni fenomen dezinformacija i informacijskog poremećaja, kao i obilježja, trendove i aktere suvremenog informacijskog i medijskog okruženja te njihove odnose. Na temelju te studije počivaju i standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje projekata u sklopu uspostave sustava provjere točnosti informacija koji će biti objavljen krajem 2022. godine. Nositelji projekata u okviru Poziva mogu biti znanstvene ili obrazovne ustanove te organizacije civilnog društva, dok mediji mogu biti partneri u projektu. Minimalni iznos potpore po projektu iznosit će 750.000 kuna, a maksimalan 1,5 milijuna kuna. Istodobno će se razvijati i tehnološki i računalni programi za pomoć u radu na provjeri točnosti informacija.

Zamjenik ravnatelja Agencije za elektroničke medije Robert Tomljenović predstavio je dokument Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, koji je nastao na temelju navedene Studije, a bit će podloga za raspisivanje javnih poziva i realizaciju cijelog programa s osnovnim kriterijima rada kojih će se morati pridržavati svi sudionici u projektu. Profesorica riječkog Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija dr. sc. Ana Meštrović predstavila je istraživanja Laboratorija za semantičke tehnologije i Centra za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost te pojasnila kako se NLP (Natural language processing) i analiza društvenih mreža mogu primijeniti u detektiranju dezinformacija na internetu i društvenim mrežama. Važnost ovog projekta istaknuli su i prorektor za strateške projekte Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Saša Zelenika i dekanica Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija  dr. sc. Marina Ivašić-Kos. Nakon Rijeke predstavljanje ove mjere najavljeno je u Osijeku, Splitu i Zagrebu.

 

Izvor: https://www.aem.hr/vijesti/u-rijeci-odrzano-predstavljanje-npoo-mjere-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/