U ponedjeljak postajem obrtnik! Evo koji su koraci potrebni za otvaranje obrta


Članak je namijenjen svim budućim obrtnicima

Prikaz koraka potrebnih za otvaranje obrta koje smo naveli, može se učiniti vizualno pretjeran, ali nije toliko komplicirano. Zapravo je jednostavno, radi se jednokratnim koracima pri otvaranju, a dobar dio može obaviti vaš budući knjigovođa. Naš je savjet da obavezno pronađete knjigovođu koji će vam pomoći u većini ovih koraka, ali i koji će vas usmjeravati, rasteretiti, pratiti eventualne promjene u zakonu te brinuti da papiri budu uredni.

Obrt ne otvarajte ukoliko vaša ideja ne osigurava mjesečnu zaradu dvanaest mjeseci u godini, jer vam sustav svaki mjesec sa vašeg žiro računa skida novčane naknade za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te ostale poreze. Osim ukoliko niste odjednom zaradili novac za doprinose za cijelu godinu.

Možete se prije početka pokretanja obrta upoznati s  Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima gdje su navedene posebne vrste obrta (kao što su npr. slobodni, vezani i povlašteni obrt) te stručnu spremu potrebnu za otvaranje obrta.

1

 

 

PROVJERA STRUČNE SPREME

2

 

DEFINIRATI NAZIV OBRTA

 • Ime obrta može biti proizvoljno. Vjerojatno ćete izraditi web stranicu, a tada je dobro provjeriti je li ime koje ste odabrali slobodno kao www domena (ime web stranice). Utipkajte “ime” na ovom linku https://www.regica.net/
 • Nakon registracije tvrtke ili obrta imate pravo na besplatnu hr domenu (ime web stranice), ali sa nazivom kojeg ste te odabrali i registrirali, stoga vodite računa da ime obrta ne bude predugačko.
 •  Kraći naziv je lakše pamtljiv, bolje vidljiv, a i izrada reklame može biti jeftinija (manje slova). Birajte jednostavan font. Prtjerivanje utječe na čitkost i djeluje amatersko.
 • Naziv obrta –> 3 dijela – željeni naziv, tip obrta i podaci o vlasniku

Obrt može imati i skraćeni naziv, bez srednjeg dijela, no sukladno Zakonu uvijek mora biti naveden vlasnik

3

 

 

ODABIR DJELATNOSTI

 • Odabrati djelatnost iz  
 • Jednu djelatnost odaberite kao primarnu djelatnost
 • Za određene djelatnosti potrebna je potvrda o završenom strukovnom ispitu ili diploma (npr. stolari, fotografi, prevoditelji, serviseri), a za trgovinu, intelektualne ili uslužne djelatnosti nema takvih preduvjeta stoga registrirajte što više djelatnosti. Naknadni unos je cca 100kn.

4

 

 

PRIJAVA ZA OSNIVANJE OBRTA

2 NAČINA:

 1. a) dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji – ovisno o lokaciji sjedišta obrta
  b) putem aplikacije e-Obrt koja je dostupna na linku https://e-obrt.minpo.hr/

Dokumentacija:

 • Preslika osobne iskaznice
 • Liječničko uvjerenje Medicne rada
 • Ugovor o najmu prostora ili dokaz o vlasništvu (soba u vašem stanu, kući ili prostoru)
 • Za vezane obrte – Završna svjedodžba
 • Ovisno o djelatnosti – ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije
  prije početka rada (manji krug djelatnosti)
 • Ispuniti obrasce koje možete preuzeti sa stranice 
 • Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice (biljezi)
  Potrebne žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave.

5

 


IZDAVANJE OBRTNICE,
REGISTRACIJA I BILJEZI

 • Troškove registracije obrta uplaćujete u banci ili pošti – biljezi u protuvrijednosti 70 kn
 • Predati dokumentaciju u registarskom uredu u županiji

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

 • Da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
 • Da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera
  zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)
 • Vrijeme obrade zahtjeva – 7 do 21 dana
 • U Uredu državne uprave preuzimate Rješenje o registraciji obrta, tj. Obrtnicu
  * ako se prijava podnosi putem e-Obrta, Rješenje o registraciji obrta stiže u Osobni korisnički pretinac obrtnika

6

 

 

IZRADA PEČATA

 • Pečat: treba sadrži naziv obrta i adresu (na Gradskoj tržnici kod Vrbanusa)
 • Za izradu: gradskom uredu za gospodarstvo dostaviti kopiju Rješenja o upisu obrta u obrtni registar

7

 

 

OTVARANJE RAČUNA U BANCI

 • Osobna iskaznica
 • Rješenje o registraciji obrta
 • Obrtnica
 • Pečat

8

 

 

RJEŠENJE O MINIMALNIM TEHNIČKIM UVJETIMA

Neke knjigovođe će pomoći savjetima kako bi ovo pitanje riješili u jednom danu.

 • Dokaz o pravu korištenja prostora
 • Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • Za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline – potrebno je prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2, Zagreb) sukladno čl.65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • Druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora

* Te dokumente predajete u Ured državne uprave u Službi za gospodarstvo

9

 

 

PODIZANJE OBRTNICE

Kada dobijete obavijest da je obrt registriran, idete u registarski ured.

Treaba vam osobna iskaznica

 • Žig
 • Obrasci RPO, RPO-A, RPO-B
 • Fotokopija ugovora o najmu/korištenju poslovnog prostora (treba za Poreznu)
 • Fotokopija potvrde o otvaranju obrta (treba za HZMO
 • Tiskanice M-1P, M-11P za mirovinsko
 • Ispunjene tiskanica 1 (2 primjerka) i tiskanica 2 (3 primjerka) za zdravstveno osiguranje

10

 

OTVARANJE POSLOVNOG
ŽIRO-RAČUNA

U banci otvorite poslovni žiro račun.

Ponesite:

 • Osobna iskaznica
 • Potpisana obrtnica
 • Žig

11

 

POREZNA UPRAVA

Pitajte knjigovođu ukoliko je potrebno.

U Poreznoj upravi predajete:

 • Obrasce RPO
 • Fotokopije rješenja o otvaranju obrta i otvaranja poslovnoga računa u banci
 • Ugovor o najmu prostora za poslovanje

12

 

 

MIROVINSKO I
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pitajte knjigovođu ukoliko je potrebno.

HZMO :

 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
 • Prijava o početku osiguranja vlasnika/vlasnice obrta (Tiskanica M-1P)
 • Obrazac M-2P i M-12P • Tiskanica SOD (samostalni obveznik doprinosa) u 2 primjerkaHZMO
 • Preslika osobne iskaznice • Preslika rješenje o početku poslovanja obrta
 • Preslika potpisnog kartona u banci
 • Preslika potvrde o OIB-u * Na temelju svog OIB-a izvadite potvrdu o radnom stažu (potrebno za HZZO)

* Obrt možete prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja putem elektroničkog sustava e-Mirovinsko .To je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje.

HZZO :

 • Tiskanica T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Preslika rješenja o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta– Županijski ured za gospodarstvo
 • Prijava na HZMO (kopija M-11P)
 • Prijava obrtnika – tiskanica T-2 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Prijava na HZMO (kopija M-1P)
 • Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku
 • E-radna knjižica – na uvid • Radna dozvola – za strance

13

 

 

IZDAVANJE RAČUNA

 • Nabavite program za izdavanje računa. Ukoliko imate manji broj računa može poslužiti Word, samo dodajte žig, potpis i par stavki koje će vam dati knjigovođa.
 • Napravite dva primjerka, jedan dostavite knjigovođi.

 

Iako djeluje opsežno, u praksi sve ide brže. U ostalom, javite nam koliko vam je vremena trebalo, možda objavimo članak o vašem obrtu.

Sretno!