U Jasenovcu je održan Stožer civilne zaštite, a uz župana Sisačko-moslavačke županije Ivu Žinića, Stožeru je nazočio i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Hidrometeorološki uvjeti i stanja vodostaja na Kupi, Uni i Savi

U protekla 24 sata nastavljeno je otapanje preostalih količina snijega koje i dalje utječe na stanje vodotoka te održava visoke vodostaje, osobito rijeka Kupe, Korane, Une, Save, a u posljednjih 48 sati, zbog intenzivnijeg topljenja snijega s područja Velebita, i rijeke Like i njezinih manjih pritoka.

Trenutacni vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici iznosi +451 cm. Na snazi je izvanredno stanje obrane od poplava. Vodostaji rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici već 30 sati stalno su iznad razine +450 cm.

Maksimalni zabilježeni vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici u ovom vodnom valu bio je +457 cm jučer oko ponoci.

I dalje se očekuje dugotrajnost vrlo visokih vodostaja rijeke Une, odnosno opadanje vodostaja u iducim danima bit će jako sporo te bi u idućih 5 dana vodostaji na području Hrvatske Kostajnice konstantno mogli biti iznad +370 cm (granica izvanrednih mjera od poplava).

S obzirom na stalni veliki dotok voda rijeke Une tijekom posljednjih nekoliko dana, došlo je i do porasta vodostaja rijeke Save u Jasenovcu. Trenutacni vodostaj rijeke Save u Jasenovcu iznosi +865 cm s tendencijom daljnjeg laganog porasta od 1 cm/sat. Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava.

U iducih nekoliko dana i dalje se očekuju veliki dotoci rijeka Kupe i Une. Vodostaj rijeke Save u Jasenovcu mogao bi dosegnuti i +900 cm (granica za uvođenje izvanrednog stanja obrane od poplava).

Za područje donjeg toka rijeke Save ne očekuju se veće ugroze s obzirom da nema većeg doprinosa dotoka pritoka s područja Bosne i Hercegovine. Krajem tjedna, na potezu nizvodno od Slavonskog Broda do Županje, moguće je uvođenje tek redovnih mjera obrane od poplava.

Izvor: Hrvatske vode