Sisačko-moslavačka županija preko Županijske uprave za ceste uz financijsku potporu Vlade Republike Hrvatske završila je radove sanacije od posljedica potresa na cesti u mjestu Novo Selo Glinsko, cesti u mjestu Majske Poljane te su sanirana 3 klizišta u mjestu Hađer gdje je postojala opasnost za 20-tak kuća. Naime, radi ugroze i vidljivog gubitka čvrstoće tla na nizbrežnoj padini prometnice i kolničke konstrukcije ceste, radi opasnosti od daljnjeg napredovanja klizišta te činjenice da se od klizanja tla mora zaštiti županijska cesta Ž3195 i okolne kuće, pristupilo se sanaciji. Naručeno je geomehaničko ispitivanje s izradom geotehničkog elaborata i geomehaničkog projekta, te je kao optimalno rješenje odabrana sanacija klizišta pilotiranjem armirano-betonskim pilotima koja se povezuju naglavnom gredom. Hitnom sanacijom na sva 3 klizišta ugrađeno je preko 250 pilota u dubini od 10-12 metara koji su povezani naglavnom armirano-betonskom gredom, te je uređeno asfaltiranje kolnika nakon sanacije.

Pri kraju su radovi i na mostu u Majskim Poljanama. Izvedena je hitna rekonstrukcija mosta u Majskim Poljanama na županijskoj cesti Ž3232 u ulici Matije Gupce i prilaznih rampi preko vodotoka rijeke Maje. Most premošćuje vodotok sa 3 raspona ukupne duljine 41,33 metra.

Izvršena je sanacija dva stupa i dva upornjaka, te i nova armirano-betonska ploča rasponske konstrukcije debljine 50 cm. U sklopu zahvata širina mosta prije zahvata (3,50 metra), proširena je na ukupno 6,50 metara s izgradnjom pješačkih hodnika. Napravljena je i nova hidroizolacija na cijeloj površini ploče kolnika mosta, kao i izrada nove ograde te je kolnički zastor asfaltiran u 2 sloja, zaštitni sloj debljine 4,5 cm + habajući sloj debljine 4,0 cm. Preostali su radovi na uređenju korita i obaloutvrde.

Završene radove i most u Majskim Poljanama obišao je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak sa suradnicima:

„Sisačko-moslavačka županija i dalje će ulagati u prometnu infrastrukturu, osobito u ruralnim područjima. Važno nam je da su stanovnici ruralnih područja kvalitetno prometno povezani s lokalnim centrima. U narednom razdoblju nastavljamo ulaganja, idući je projekt sanacije mosta Prekopa, cesta Buzeta te Stankovac – Slana.“ – najavio je sisačko-moslavački župan.

Ukupna ulaganja na području grada Gline samo u području cestovne infrastrukture u proteklih par mjeseci iznose 12.884.111,28 kuna (s PDV-om).