Na provođenju programa javnih radova traži se 20 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Posao podrazumijeva preventivne mjere zaštite od požara i bujičnih poplava na području Grada Siska:

sanaciju nerazvrstanih cesta, čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čiji su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava.

 Važno!!!

Iz Grada ističu kako u vremenu kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije moguće odrađivati poslove definirane programom javnih radova, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44 000 Sisak, s naznakom „ZA OGLAS – JAVNI RADOVI“, do 10. kolovoza 2018. godine.

 

Uz prijavu, potrebno je dostaviti:

1. dokaz o državljanstvu – preslika Domovnice

2. dokaz o stručnoj spremi – presliku svjedodžbe

3. uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)-izvornik

4. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji-izvornik

5. potvrdu u nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

6. životopis.