Pedagoška godina je počela na fakultetu već imamo studente koji su nešto stariji od ovih mladih „nadobudnih“ brucoša. Ako niste znali, termin brucoš nije nastao kao direktna poveznica na studente već on označava sasvim nešto drugo.

Etimologija, grana lingvistike koja proučava porijeklo riječi, objašnjava kako je ovaj termin nastao. Ova imenica brucoš potvrđena je još od 19. st. i potječe iz zagrebačkog studentskog žargona. Formalno, ona je tvorena od osnove bruc– sufiksom –oš. Prema etimološkoj literaturi osnova bruc– potječe od glagola brucati ‘dobivati stidne dlake’, odakle je i spomenuti postverbal bruce ‘prve stidne dlačice’. Sufiks –oš izvorno potječe iz mađarskoga (usp. npr. u doboš iz mađ. dobos ‘bubnjar’, čikoš iz mađ. csikós ‘konjušar’) ali se dodaje i na domaće osnove i obično daje pejorativno značenje ili pojačava već negativno značenje osnovnih riječi (kao u npr. spletkaroš, cinkaroš). Dakle, brucoš bi bio ‘onaj koji bruca = dobiva stidne dlake’, izvorno pogrdan naziv za studente prve godine, koji je s vremenom postao uobičajen (neutralan) naziv.

A do kada si brucoš?
Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan: ako ste student prve godine fakulteta i niste položili još niti jedan ispit, vi ste brucoš, ali čim položite prvi ispit.

Zaključak: što prije krenite s učenjem i polaganjem ispita!

Izvor: srednja.hr
Foto: pixabay