Socijalni radnici  širom svijeta  obilježavaju 20.ožujka 2018. godine Svjetski dan socijalnog rada  pod zajedničkom temom  “Promicanje održivog razvoja i zdravih zajednica”.

Posvećeni temeljnim  vrijednostima profesije  socijalni radnici se zalažu za  otvoreno  i zdravo društvo oslobođeno od diskriminacije  i nasilja, usmjereno  prema ekonomskom i socijalnom razvoju i socijalnoj koheziji te punom uvažavanju i zaštiti ljudskih prava  svake osobe.

Hrvatska udruga  socijalnih radnika  obilježava  ovaj dan pod motom  “U zdravom društvu  zdrav čovjek”. 

Ukazivanjem  na aktualne  društvene prilike, regionalne i druge različitosti,  zajednice koje odumiru i zajednice opterećene  ozbiljnim  ekološkim problemima a time i  nejednak  položaj  građana Hrvatske u sustavu socijalne  skrbi želimo  senzibilizirati  javnost  i  struku,ali  prije svega  nositelje  politika  za  potrebe  “malog” čovjeka  i  izazove  socijalnog  rada u  ovakvim  uvjetima.

Svjetski dan socijalnog rada  prilika je  i da se  čuje glas struke za zaštitu vlastitih prava kroz  osiguravanje  adekvatnih  radnih uvjeta  i poštivanje  digniteta  profesije.

 

Izvor: Hrvatska udruga socijalnih radnika