Svjetski dan prava potrošača obilježava se 15. ožujka još od 1983. godine. Toga dana se osobito aktualizira rasprava o pitanjima i problemima vezanim uz područje zaštite potrošača. Prigoda je to i za promicanje temeljnih prava svih potrošača kao i postavljanje zahtjeva da se ta prava poštuju.

Svjetski dan prava potrošača svoje porijeklo ima u “Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača” koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine.
Predstavljajući svoju Deklaraciju američkom Kongresu 13. ožujka te godine, Kennedy je, uz ostalo, kazao i sljedeće:

“Potrošači, po definiciji, uključuju sve nas. I mene kao predsjednika SAD-a. Potrošači su najveća gospodarska skupina na koju utječe skoro svaka javna ili privatna gospodarska odluka. Oni su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.”

Deklaracijom su definirana četiri temeljna prava potrošača na tržištu roba i usluga:

Pravo na sigurnost roba i usluga
Pravo na cjelovitu, istinitu i pravovremenu informaciju
Pravo na izbor roba i usluga
Pravo potrošača da se čuje njihov glas

Kako bi se ostvarila odrednica Strategije prema kojoj je “potrošač-fizička osoba prepoznata i definirana ključnim i odgovornim gospodarskim čimbenikom na svakom nacionalnom tržištu”, u srpnju 2004. godine Europska unija je redefinirala osam univerzalnih prava potrošača u deset praktičnijih i tržišno provodljivijih temeljnih načela politike zaštite potrošača, koja se odnose na sljedeće:

1. Kupujte što želite i gdje želite

2. Ako proizvod nije ispravan, vratite ga

3. Postoje visoki sigurnosni standardi za prehrambene artikle i ostale proizvode

4. Potrošač mora znati što jede

5. Ugovori moraju biti nediskriminirajući (fair) i transparentni za potrošača

6. Ponekad potrošač može promijeniti svoje mišljenje

7. Stvoriti uvjete kako bi potrošač mogao usporediti cijene i ostvariti pravo na
izbor

8. Potrošač ne smije biti prevaren i zavaran

9. Potrošač mora biti zaštićen i u vrijeme dok je na godišnjem odmoru ili
putovanjima (u
zemlji i inozemstvu)

10. Učinkovita naknada štete u prekograničnim sporovima (kršenja prava potrošača)

Cilj svakog suvremenog civilnog društva svakako bi trebao biti visok stupanj zaštite potrošača te educiranost o osnovnim potrošačkim pravima i obvezama.  

Izvor: Portal za škole
Foto: pixabay