” Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga ….. “

Sveti Petar – prvi papa

Prvotno se zvao Šimun. Živio je u gradu Kafarnaumu. Zajedno sa svojim bratom Andrijom svakodnevno je lovio ribe. Tako ih je jednog dana sam Isus pozvao da ostave mreže s ribama i pođu za Njim kako bi postali ribari ljudi.

Isus je Šimunu dao ime Petar – Stijena.

Iz Djela apostolskih saznajemo kako je Petar, nakon prvih Duhova, počeo propovijedati i obraćati tisuće ljudi. Upravo je to njegovo propovijedanje bilo razlogom zatvaranja u tamnicu od strane cara Heroda. Petar je trebao biti pogubljen, ali ga je spasio anđeo pomogavši mu da iziđe iz tamnice.

Kasnije je boravio u Rimu postavši prvi biskup. Umro je u također Rimu mučeničkom smrću oko 64. godine za cara Nerona pribijen na križ. Smatrajući se nedostojnim umrijeti kao Isus Krist, svoje mučitelje je zamolio da križ okrenu naopako te je tako razapet i umro.
Zaštitnik je Crkve, Rima i papa. Također štiti pekare, ribare, urare, zidare, mesare, graditelje mostova i brodova. Najčešće se prikazuje s ključevima kraljevstva nebeskog u rukama.

 

Sveti Pavao – teolog i mučenik

Sveti Pavao je rodom iz Tarza ( s područja današnje Turske ) Bio je teolog i mučenik. Pisac je više poslanica iz Novog Zavjeta. jedan od njegovih najpoznatijih tekstova je Hvalospjev ljubavi iz Prve poslanice Korinćanima.

 

Prvotno se zvao Savao. Bio je židov i progonitelj kršćana. Iz Djela apostolskih doznajemo kako je jednom krenuo u Damask uhititi kršćane. Na tom putu je doživio susret sa samim Isusom i obratio se. Po sinagogama je počeo propovijedati da je Isus Sin Božji. Potom mijenja ime u Pavao što znači „malen“. Umro je u Rimu oko 64. godine u progonima kršćana. Bio je osuđen na smrt odrubljivanjem glave pa se i prikazuje s mačem u ruci.

Blagdan svetog Pavla slavi se, kao i blagdan svetog Petra, 29. lipnja. Sveti Pavao je zaštitnik pisaca, novinara, glasnogovornika, misionara, biskupa, izrađivača šatora, grada Malte, Rima te mnogih drugih gradova diljem svijeta.

Izvor fotografija: DUHOS, zupa-slen.hr