“Tolerancija – način da budemo bolji ljudi!”

Generalna skupština Ujedinjenih naroda pozvala je 1996. godine zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je potpisana od strane članica 16. studenog 1995. godine.
UNESCO je proglašenjem Međunarodnog dana tolerancije skrenuo pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, uključujući Konvenciju o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacije, kao i Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, te brojne druge.
Biti tolerantan, znači biti sposoban prihvatiti različitost i dopustiti je. Razlike postoje u svim područjima ljudskog djelovanja , one nas obogaćuju i čine boljim osobama –  ukoliko ih prihvatimo!

Stoga recimo DA različitim mišljenja i uvjerenjima, bilo da su vjerska, rasna, spolna i politička, ali isto tako recimo NE bilo kakvoj vrsti diskriminacije.

Izvor:Portal za škole
Foto: pixabay