NARODNI DOM ZDRAVLJA: DOGRAĐEN 1947. GODINE
POSAVSKE KUĆE KOD STAROG GRADA
TUNEL ISPOD GROBLJA: 1949. GODINA
SILOS 1945. GODINA
ISPRED HOLANDSKE KUĆE

 

Fotografije pripadaju: Siscia hr