Ambulanta Doma zdravlja SMŽ u Topolovcu još je jedan objekt u području zdravstva čije je uređenje pokrenula Sisačko-moslavačka županija.

U tijeku su radovi na unutarnjem i vanjskom uređenju ambulante koje financira Sisačko-moslavačka županija u vrijednosti nešto većoj od 250 tisuća EUR. Radovi obuhvaćaju uređenje krovišta, zamjenu i popravak stolarije, uređenje podova, zidova i sanitarnih čvorova, ugradnju novih instalacija i rasvjete te vanjsko uređenje objekta.

„Završili smo uređenje ambulanti u Žažini, Jabukovcu, Galdovu i Kratečkom, uređujemo ambulante u Sisak Capragu, Sunji i Dvoru, a pokrenuli smo i uređenje ambulante u Topolovcu. Radovi na ambulanti u Topolovcu idu dobrom dinamikom i veći dio radova već je završen. Uređenjem zgrade osigurat ćemo bolje uvjete za pacijente koji koriste usluge primarne zdravstvene zaštite, ali i bolje uvjete rada za naše liječnike i medicinsko osoblje koje u toj ambulanti brine o oko 3000 pacijenata“, izjavio je župan Ivan Celjak.

NAJVEĆA ULAGANJA DO SADA U ZDRAVSTVENI SUSTAV

Diljem županije obnavljaju se, uređuju i unapređuju zdravstveni objekti i ustanove, a sve u cilju stvaranja kvalitetnog sustava zdravstvene skrbi u kojem će naši sugrađani sve zdravstvene usluge, od dijagnostike i liječenja do savjetodavnih i preventivnih postupaka, moći obaviti i dobiti upravo na području svoje županije.

„Prilikom obnove ne vraćamo objekte u stanje kakvo je bilo prije potresa, nego ih nadograđujemo, dodajemo novu kvalitetu i vrijednosti, infrastrukturno i sadržajno. Nabavili smo i novu opremu za zdravstvo u vrijednosti 7,8 milijuna eura koja je ujedno najbolja i najmodernija oprema koja trenutno postoji u Hrvatskoj“, ističe župan Celjak.

Prošle godine, uz ambulante Doma zdravlja SMŽ u Jabukovcu, Galdovu i Kratečkom, Sisačko-moslavačka županija završila je i obnovu zgrade Doma zdravlja SMŽ u Glini u koju su, osim ambulanti, smještene i ispostave Zavoda za hitnu medicinu i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Složene radove cjelovite obnove Sisačko-moslavačka županija provodi i na ambulantama u Dvoru i Sunji na kojima se ujedno ojačava cjelokupna konstrukcija objekata. Po završetku obnove ove dvije ambulante, gotovo 6000 pacijenata imat će na raspolaganju potpuno uređene ambulante čime će se ujedno podići i kvaliteta zdravstvene usluge.

Obnova zgrade Doma zdravlja SMŽ u Sisku pred samim je završetkom, a uskoro se u nju očekuje i povratak ordinacija. Dobro napreduju i radovi na izgradnji nove zgrade Doma zdravlja SMŽ u Petrinji koja se gradi u samom središtu grada na mjestu na kojem se i prije nalazila.

SISAČKA BOLNICA NAJVEĆE JE GRADILIŠTE

Kompleks Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ najveće je gradilište u području zdravstva. U potpunosti se obnavljaju zgrade nove i stare interne te zgrada Odjela za patologiju i citologiju. Zgrade pedijatrije i bolničke kuhinje grade se nove, a očekuje se i početak obnove zgrade Odjela za psihijatriju i Odjela bolničke ljekarne. Obnova zgrade nove interne je pri završetku, a obnavljaju se i bolnički objekti smješteni u Petrinji.

Jodno lječilište također se cjelovito obnavlja, a uz njega će se nalaziti i nova zgrada medicinskog wellness&spa centra s brojnim rekreacijskim i rehabilitacijskim sadržajima, poput bazena, hidromasažnih bazena, sauna, višenamjenske dvorane, teretane, wellness&spa zona i drugo.

U OBNOVLJENIM OBJEKTIMA NOVA SUVREMENA OPREMA

Nova oprema još je jedan dio ulaganja u zdravstveni sustav Sisačko-moslavačke županije, a nakon obnove bolničkih zgrada, Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” bit će jedna od najbolje opremljenih bolnica. Iz sredstava Fonda solidarnosti EU Sisačko-moslavačka županija nabavila je najmoderniju zdravstvenu opremu vrijednu 7,8 milijuna EUR. Dio nabavljene opreme već se koristi, a po završetku obnove implementirat će se i ostatak, što će našu bolnicu učiniti jednom od najmodernijih na području cijele Hrvatske. Osim za bolnicu, nova oprema osigurana je i za obnovljene zgrade domova zdravlja.