Na području županije, uz postojeće novootvorene objekte Županija će osigurati dodatnih tisuću mjesta za smještaj starijih osoba

Danas je otvoren novi Dom za umirovljenike u Kutini, koji je Moslavina čekala nekoliko desetljeća, a realizirala Sisačko-moslavačka županija vlastitim sredstvima.

U novom kutinskom Domu za starije osobe mjesta će biti za 45 korisnika, no tu neće biti kraj smještajnim kapacitetima za umirovljenike s područja Moslavine.

Naime, po uzoru na već izgrađena županijska naselja u Glini, Petrinji i Sisku gradit će se i nova županijska naselja u Kutini i Popovači. U novoizgrađenim naseljima prvo su smještaj našle obitelji čiji su domovi stradali u potresima, a nakon što se njihovo stambeno pitanje trajno riješi i oni presele u nove domove, naselja će postati depadanse domova za starije osobe. Ista namjena će biti i za naselja u Kutini i Popovači gdje će biti po 25 stambenih objekata što zajedno s Glinom, Petrinjom i Siskom čini ukupno 216 stambenih jedinica, od kojih će dio kuća biti prilagođen osobama s invaliditetom.

Riječ je o jedinstvenom projektu u Republici Hrvatskoj, jer će naselja biti dugoročno iskorištena. Naselje Banovi dvori nalazi se u neposrednoj blizini obnovljenog Doma za starije osobe Glina i Doma zdravlja SMŽ u Glini, naselje Petrinja je na dvije lokacije u Petrinji, a za županijsko naselje Zelenjak u Sisku, Sisačko-moslavačka županija odabrala je lokaciju na Zelenom brijegu gdje Vlada RH, putem APN-a, također gradi dvije nove zgrade. Time će se na području Sisačko-moslavačke županije osigurati dodatnih 1000 mjesta za smještaj starijih osoba.

Vezano uz povećanje cijene smještaja za korisnike domova za starije osobe u Sisku i Petrinji, župan Ivan Celjak je rekao:

„Razliku između stare i nove cijene za korisnike, subvencionirat će Sisačko-moslavačka županija“, najavio je župan Celjak.