Sisak kao administrativno sjedište Sisačko-moslavačke županije u punom je fokusu aktualne županijske uprave. Nastojanja župana Ivana Celjaka za ravnomjernim razvojem svih područja Županije jednako se tako odnose i na obnovu svih u potresu stradalih područja, naravno u onom dijelu koji je u odgovornosti Sisačko-moslavačke županije, dijela obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi.

Na području grada Siska otvoren je velik broj gradilišta, pa se tako može argumentirano reći da je Županija pokretač obnove infrastruktura i objekata javne namjene. Uz punu podršku i aktivnu pomoć Vlade RH, SMŽ koristi sve dostupne izvore financiranja, sredstva EU, Vlade RH i vlastita sredstva za obnovu i gradnju i na području Siska.

Siščani tako mogu sa zadovoljstvom pratiti radove na zgradi Gimnazije, prenamjeni stare matične zgrade današnje Strukovne škole, u kojoj Županija gradi prvi učenički dom u Sisku, te obnovi zapadnog krila zgrade koja uključuje i sportsku dvoranu Srednje škole Viktorovac.

Jedno od najuočljivijih gradilišta je obnova i prenamjena zgrade bivše vojarne na desnoj obali Kupe, u Lađarskoj ulici u Sisku, koja će, kad radovi budu dovršeni, “udomiti” Regionalni centar kompetentnosti, još jedan županijski projekt, koji će visoko podići razinu obrazovanja i našim učenicima omogućiti usavršavanja i učenja na najmodernijim strojevima i opremi.

Pred završetkom su radovi na obnovi Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, za koji Županija najavljuje i velika proširenja kapaciteta, kupnjom nove zgrade u naselju Caprag i planovima za širenje djelatnosti, a najveći infrastrukturni projekt na području Moslavine je u tijeku, gradnja novog doma u Kutini uz već trajući projekt Dnevnog boravka u Novskoj.

Županijska Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak doživjela je, na zadovoljstvo građana velike promjene na bolje. Nakon uspješne organizacije i neprekinutog rada u teškim uvjetima nakon potresa, obnavljaju se i oštećeni, što potresom, što samim protokom vremena, bolnički objekti.

Tako će u potpunosti biti obnovljena zgrada „Stare interne“, izvorna zgrada sisačke bolnice, a u tijeku su i radovi na obnovi „Nove interne“, Pedijatrije te Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, popularnog „Jodnog lječilišta“ koje je godinama tražilo ulaganja. U obnovi je i zgrada bolnice u Petrinji.
Sisačko-moslavačka županija završila je uređenje zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Sisku, a gotovo pored nje, Siščani vide kako dobrim tempom napreduju i radovi na zgradi u Tomislavovoj ulici gdje će uz braniteljske udruge biti smješten i Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije.

Životno važan dio za svaki je grad i prometna infrastruktura, a i na ovom području, zahvaljujući pozitivnom stavu Vlade RH prema projektu, događa se za Sisak prijelomna stvar, dovršetak autoceste Zagreb-Sisak. Bit će skraćeno vrijeme puta do hrvatskog glavnog grada i povećana protočnost putnika i tereta, što otvara brojne mogućnosti gospodarskim projektima na području Siska. Važan je i potpuno novi most preko rijeke Odre sa pristupnim cestama, što će promijeniti vizuru samog ulaska u grad Sisak.

Ono što nikako ne treba zanemariti je i proaktivan odnos koji župan Ivan Celjak sa suradnicima ima prema realizaciji projekata, sa stalnim nadzorom i praćenjem rokova i kvalitete izvedbe.

Sisačke vizure su u velikoj mjeri promijenjene, na mnogo je strana moguće vidjeti poduzetnicima tako drage prizore, skele i dizalice, građevinske strojeve i živu aktivnost. Ono što svakako treba naglasiti da je najveći broj tih dizalica i skela, gotovo sve na području grada Siska, vezan za Sisačko-moslavačku županiju i njene projekte.