Sisačko-moslavačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI – 2018“.

Ugovori o provedbi projekta sklopljeni su s Gradovima: Kutina, Novska, Petrinja, Popovača, Hrvatska Kostajnica, Glina i Općinama: Dvor, Majur, Donji Kukuruzari, Lekenik, Lipovljani, Hrvatska Dubica i Topusko. Osam je banaka potpisalo Ugovor sa županijom: PRIVREDNA BANKA d.d., ZAGREBAČKA BANKA d.d., ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., OTP BANKA d.d., RAIFFEISENBANK AUSTRIAd.d., HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., ADDIKO BANK d.d. i KARLOVAČKA BANKA d.d.

Osim navedenog, 27. travnja 2018. objavljen je i Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po projektima:

 Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2018. godinu,

Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji“ za 2018. godinu i

Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Više informacija možete pročitati na Bespovratne potpore poduzetnicima i Poduzetnički krediti – 2018 .


Foto:pixabay.com