Nakon što su na tri konferencije Model United Nations uspješno predstavili našu školu, grad i Republiku Hrvatsku, učenici Gimnazije Sisak dobili su poziv i izuzetnu priliku za sudjelovanje na Future We Want Model United Nations Conference koja se održavala u New Yorku, SAD, od 08. – 11. ožujka 2018. Tema konferencije je bila Uloga mladih u održivom razvoju, a u impozantnom zdanju Sjedišta Ujedinjenih Naroda na Manhattanu, o temi je raspravljalo preko 2.700 delegata iz 136 zemalja.  Na dnevnom redu su bile aktualne krize s kojima se svijet danas suočava, a učenici i studenti su radili na predlaganju mogućih rješenja i donošenju rezolucija.

Model UN je izvrsno edukativno iskustvo koje pomaže u izobrazbi budućih lidera i uvodi učenike u neke od gorućih svjetskih problema.  Sama konferencija je simulacija rada Generalne skupštine i ostalih tijela Ujedinjenih naroda, gdje učenici i studenti u ulozi delegata zemalja članica Ujedinjenih naroda i nevladinih organizacija, debatiraju o aktualnim problemima. Tijekom konferencije, mladi delegati iz čitavog svijeta, drže govore, lobiraju, pripremaju rezolucije i pregovaraju kako bi pokušali riješiti aktualne svjetske konflikte.

Poziv na sudjelovanje na konferenciji dobilo je troje maturanata sisačke gimnazije: Sunčana Milić, Ivan Milutinović i Denis Ibrišević, koji iza sebe imaju tri MUN konferencije i koji su svojim znanjem i angažmanom mogli doprinijeti radu konferencije. Učenicima su bili dodijeljeni Odbori za razoružanje i međunarodnu sigurnost te Odbor za pravna pitanja, a organizatori su pred delegate postavili dodatni izazov, naime, morali su predstavljati državu s kojom njihova država ima neka neriješena pitanja, tako da su naši delegati predstavljali Srbiju. U fazi pripreme za konferenciju učenici su posjetili Stalnu misiju Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima, gdje ih je primio gospodin Andrej Dogan, opunomoćeni ministar – zamjenik šefa misije te Stalnu misiju Republike Srbije pri Ujedinjenim narodima gdje su ih delegati misije upoznali s  prioritetima u područjima kojima se konferencija bavila kako bi mogli što vjernije odigrati svoju ulogu.

Ova konferencija predstavlja neprocjenjivo iskustvo kroz koje mladi ljudi dobivaju uvid u aktualne probleme i međunarodne odnose, razvijaju svoje govorničke i diplomatske vještine, te usavršavaju znanje stranog jezika.                                                                  Za sudjelovanje sisačkih gimnazijalaca na konferenciji financijsku potporu su dali: WFMUNA (Svjetska federacija udruženja Model United Nations), Italian Diplomatic Academy, Sisačko-moslavačka županija i Lions Club Sisak, a u pratnji su išli prof. Marina Kasa i prof. Darjan Vlahov.             

Izvor: gimnazija-sisak.skole.hr