Regionalni centar kompetencija iz područja elektrotehnike

Sisačko – moslavačka županija je potpisala dva ugovora za financiranje izrade projekte dokumentacija za obnovu Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici.
Jedan ugovor potpisan je s Ministarstvom kulture na iznos od 400.000,00 kn, a drugi s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije na iznos od 1.000.000,00 kn.
Ukupna procijenjena vrijednost projektne dokumentacije, koja obuhvaća idejno rješenje, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt, iznos bliže 3.000.000,00 kn.

Od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije očekuju se i dodatna sredstva za izradu navedene dokumentacije.
Projektna dokumentacija izrađuje se s ciljem prijave zgrade Vojarne za budući Regionalni centar kompetencija iz područja elektrotehnike, na koji Sisačko – moslavačka županija planira prijaviti Tehničku školu Sisak. Javni poziv osnivačima srednjih škola za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetencija Ministarstva znanosti i obrazovanja upravno je u tijeku.
Iz Županije očekuju kako će Tehnička škola Sisak biti proglašena Regionalnim centrom kompetencija za područje elektrotehnike jer je navedena škola ostvarila jedan od najboljih rezultata u prvom krugu vrednovanja, ne samo u našoj županiji već na razini cijele Republike Hrvatske.

U vrijeme proglašenja Tehničke škole Sisak centrom kompetencija završit će se i projektna dokumentacija za Vojarnu nakon čega slijedi prijava na natječaj za uređenje zgrade i nabavku opreme za rad.