Samostalna izložba Stjepko Rupčić – Galerija Toš, Punat 2021.


                Objedinjeni umjetnički ciklus Stjepka Rupčića obuhvaća radove koji su nastali u zadnjih 15 godina, iako se oni odnose na preokupaciju kojom se on temeljito i sveobuhvatno bavi od samih početka svojega stvaralaštva. Odražavajući njegov odnos prema životu oni  su vizualizacija misli i osjećaja, iskazan stav, puls i snaga. Na tragu filozofije mandala i meditativnih vrijednosti autor mapira stanja uma crpeći kreativni impuls svoje podsvijesti. Apstraktni i sažeti motivi, usklađeni su s pokretom ruke i ostavljenim trgovima.

Radovi odišu svježinom te ekspresivnim nanosima istražuju simbolične oblike i teksture.  Intuitivnim nagonom za stvaranjem umjetnik kolorističkom harmonijom prenosi svoju energiju te svjedočimo kontemplativnim mislima koje se pune dinamike pomiču na podlozi. Dominiraju forme pravokutnika ili kruga koji se radijalno šire u prostor donoseći ritam. To je baza koja omeđuje i štiti ishodište likovnosti i smjelih pomaka unutar okvira. U istom trenutku oni su i kozmogrami i psihogrami, u njima se zrcale misaoni horizonti, ali i odražava ravnoteža unutar čovjeka. Dinamični slijed transformacije teži savršenstvu i beskraju. Iako oslobođena figuracije i realizma djela su odraz njega samog, autoportreti složeni od raspoloženja i emocija. Unutar epiderme struktura razvija se energija, treperi osjet i ekspresija unutarnjeg, raste slika kao izvor, nesvjesna ideja, intuitivan refleks odraza i trenutka. Na slikarski kvalitetnoj podlozi vibrira zemljovid poteza i linija kaliografskog rukopisa nepoznatog pisma, čitljivog samo autoru. Izmaštani simboli, gradacije i pomaci asocijativni i nestvarni donose preplete i bogatstvo vizualnosti.

Prevladava tonalitet plavih i srebrnih boja, i iako su one više kao baza rastućih kolorita i nemira njihova osnova smisleni je utisak mira i meditacije, dojam koji raste i zrači rezonantno i radijalno.  Taj osnovni ton kao da je uvjetovan stanjem duha, kontemplacijom oslobođenom unutar sažetosti slike  Vrlo često u centru je sjaj, izvorište iz kojeg se širi zvučnost, značaj sadašnjeg trenutka, oslikana površina mora nakon bačenog kamena koji tone prema dnu.

Balans forme i linija opisuje misli donoseći privid tišine i bezvremenosti te stvara nagovještaj posebnosti stanja svijesti. Sve to slikama pruža novu dimenziju. Otkrivajući prave vrijednosti postojanja Stjepko Rupčić spaja snagu duhovnosti tradicije istoka sa onim neizmjerno bogatim osjetom i iskustvom u ljudskom biću.

 

Mr.sc. Jasna Rodin