Iz Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. obavještavaju korisnike usluga da u petak, 22. lipnja 2018. godine neće biti odvoza otpada. Otpad će umjesto petka biti sakupljen u subotu, 23. lipnja 2018. godine.

Također,  u ponedjeljak 25. lipnja neće biti odvoza otpada. Raspored odvoza otpada za taj tjedan pomiče se za jedan dan i završava u subotu 30. lipnja 2018. godine.


Foto: pixabay.com