Iz Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe obavještavaju kako do 11. srpnja 2018. godine traje uvid u javno predstavljanje Programa za gospodarenje privatnim šumama za gospodarsku jedinicu „Novi Sisak- Sunja“, izvođača SALIX PLAN d.o.o.
 
Sve informacije mogu se dobiti u periodu između 9.00 i 13.00 h, u uredu Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe u Sisku,Galdovačka 1.

Prijedlozi i primjedbe mogu se slati poštom tijekom javnog uvida na adresu , SALIXPLAN d.o.o. Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb, a tijekom javnog uvida dodatne informacije možete dobiti i na broj mob. 098/253-445Milan Cindrić, dipl. ing. šum.

 

Javna rasprava za Program gospodarenja održat će se u uredu Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe u Sisku, Galdovačka 1, po završetku javnog uvida, 11. srpnja 2018. u 10.00 sati.


Foto:Pixabay.com