PRODAJU SE AUTI U VLASNIŠTVU GRADA SISKA: CITROEN C-6 MOŽETE DOBITI VEĆ OD 30.852,00 KUNA


Gradonačelnica Grada Siska Kristina Ikić Baniček objavila je JAVNI NATJEČAJ za prodaju vozila koji su vlasništvo Grada Siska i to usmenim nadmetanjem.
Tako se možete nadmetati za osobni automobil marke Citroen C-6, 2.7 V6 HDI, broj šasije VF7TDUHZJ78008242, godina proizvodnje 2006., neregistriran, radna zapremina motora 2750 m3, broj vrata 5, automatski mjenjač, stanje putomjera 121922 kilometara, početna cijena je 30.852,00 kuna (slovima: tridesettisućaosamstopedesetdvijekune)
i za osobni automobil marke Renault Scenic, 1.6 16V, broj šasije VF1JA0B0525969670, godina proizvodnje 2002., bez registracijskih oznaka-nema tablice, totalna šteta, nije u voznom stanju, nema dokumente (prometna dozvola), radna zapremnina motora 1598 cm3, broj vrata 5, stanje putomjera nema dokazano, početna cijena je 1.299,70 kuna (slovima: tisućudvjestodevedesetdevetkunaisedamdesetlipa).
Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje do početka nadmetanja uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene u Proračun Grada Siska, za svako vozilo posebno s naznakom: „Jamčevina za prodaju vozila usmenim nadmetanjem“, IBAN HR792 4070001839100007 model plaćanja: HR68, poziv na broj: 7706-OIB.
Osobi koja bude utvrđena najpovoljnijim ponuditeljem u nadmetanju, jamčevina će se uračunati u ukupni iznos naknade, a ostalim sudionicima nadmetanja jamčevina se uplaćuje na račun.
Porez i druga davanja i troškove plaća kupac i nisu uračunati u cijenu.
Usmeno nadmetanje održat će se 11. srpnja 2019. godine u 09,00 sati u Gradskoj vijećnici u Sisku, Rimska ulica 26, u sobi broj 26 (Mali kabinet) na prvom katu pod uvjetom da je usmenom nadmetanju nazočno najmanje jedan natjecatelj za svako vozilo.
Prilikom usmenog nadmetanja, najmanji iznos za koji se ponuda može podizati iznosi 200,00 kuna. Usmeno nadmetanje okončati će se u roku od 5 minuta po postavljanju najpovoljnije ponude.
 Vozilo će biti prodano onom ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu za vozilo,  i pazite dobro  Grad Sisak se ograđuje – prodaja se odvija po načelu viđeno-kupljeno te nema naknadnih reklamacija.
Svako vozilo se može razgledati od srijede 03. srpnja 2019. godine do utorka 09. srpnja 2019. godine (osim subote i nedjelje), od 09,00 sati do 11,00 sati na parkiralištu iza objekta Gradske vijećnice u Sisku, Rimska ulica 26 za vozilo marke Citroen C-6, 2.7 V6 HDI i na adresi Ulica kralja Tomislava 8, Sisak za vozilo marke Renault Scenic, 1.6 16V.
 Kontakt broj telefona 044/510-105 ili 098/295 351