6 C
Sisak
Ponedjeljak, 4 ožujka, 2024
Oglas
Naslovnica Siscia SMŽ Pripremite se – Uskoro kreću poticaji za energetsku obnovu fasade, stropa, poda,...

Pripremite se – Uskoro kreću poticaji za energetsku obnovu fasade, stropa, poda, krova, stolarije, fotonaponski elementi…


Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Poziv će se odnositi na postojeće obiteljske kuće, bez obzira na godinu izgradnje, osnovni uvjet je da budu zakonito izgrađene odnosno legalne.

Mogućnost prijave ovisiti će i o energetskom razredu zgrade. Na javni poziv moći će se prijaviti obiteljske kuće iz kontinentalne Hrvatske  energetskog razreda D ili niže, odnosno obiteljske kuće iz primorske Hrvatske energetskog razreda C ili niže. Da li obiteljska kuća spada  u  kontinentalnu ili primorsku Hrvatsku iskazano je na energetskom certifikatu zgrade.

Prema prijedlogu Programa, energetska obnova obiteljskih kuća provodit će se nacionalnim sredstvima putem Fonda, kako bi se građanima olakšao sam postupak prijave za dobivanje sredstava. Naime, prijavljivanje za EU sredstva za fizičke bi osobe bilo prekomplicirano i preskupo pa je Ministarstvo odlučilo ovu poticajnu mjeru provoditi sufinanciranjem iz nacionalnih sredstava.

Za financiranje provedbe ovog Programa u financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguran je  iznos od 142 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, 20% ukupnih sredstava, odnosno 28,4 milijuna kuna, namijenjeno je za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Ovoj kategoriji građana država će  financirati predviđene mjere energetske obnove sa 100%potrebnog iznosa za obnovu obiteljskih kuća. S ostalih 80% od ukupno predviđenih sredstava za sufinanciranje tj. 113,6 milijuna kuna, sufinancirat će se energetska obnova svim ostalim građanima vlasnicima obiteljskih kuća, i to sa stopom od 60% sufinanciranja, dok će ostatak iznosa ti građani osigurati iz vlastitih izvora.

Program u razdoblju od 2019. do 2020. provodit će se u dva dijela, tj. za dvije ciljne skupine:

 • svi građani, vlasnici obiteljskih kuća – prvi dio ovog Programa odnosi se na sve vlasnike obiteljskih kuća u RH bez obzira na njihov socijalni status;
 • ranjive skupine građana – drugi dio ovog Programa odnosi se isključivo na ranjive skupine građana u riziku od energetskog siromaštva.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

 • ima najviše tri stambene jedinice;
 • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Programom se predviđa poticanje sljedećih aktivnosti:

 • povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora:
 • energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr. – detalji se propisuju u javnom pozivu);
 • zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom;
 • cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sljedećih sustava za korištenje OIE:
 • sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;
 • sustavi na drvnu sječku/pelete;
 • dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;
 • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Potrebna dokumentacija

Detaljan sadržaj dokumentacije potrebne za prijavu na poziv bit će također propisan u samom tekstu javnog poziva dok obavezna dokumentacija za prijavu minimalno uključuje:

 • Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat i detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u izvješću o energetskom pregledu. Navedenim dokumentima potvrđuje se zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu;
 • U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br.112/17,34/18,36/19 i 98/19);
 • Fotodokumentaciju postojećeg stanja;
 • Dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine – vrste ovih dokaza detaljno se raspisuju u javnom pozivu.

Podsjetimo, energetska obnova obiteljskih kuća provodila se 2015. godine također putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekti su se provodili tijekom 2015. i 2016. godine, a sufinanciranje je u cijelosti bilo osigurano također iz nacionalnih sredstava.

Pozivamo sve zainteresirane da i dalje prate internetske stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na kojima će pravovremeno biti objavljene sve informacije o pozivu.

Dodatne informacije:

 • Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Narodne novine broj 43/1436/15)
 • UREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. srpnja 2018. (objavljena u Službenom listu Europske unije)

 

Foto: Pixabay/Ilustracija