Prerada vode u Sisačkoj rafineriji


Voda oduvijek pomaže ljudima. Od one koju koristimo za osnovne životne potrebe do one koju koristimo pri obavljanju osobne higijene. Voda je ljudima davala život te je uvijek pružala sva dobra koja samo voda može podariti. Čak i danas, voda je veliki pomagač u životu ljudi. Njezini resursi se iskorištavaju na razne načine pomažući ljudima pri održavanju sigurnosti.

Jedan od primjera toga je iskorištavanje vode u Sisačkoj rafineriji. Pri radu s velikim temperaturama i nestabilnim tvarima, uvijek je potrebno imati spremne mjere zaštite koje će osigurati radnike, ali i ljude koji žive u okolici. Voda je uvijek pogodna kao obnovljivi izvor energije, pogotovo ako su trošila smještena uz neograničeni izvor vode, rijeke. Upravo takav primjer je Sisačka rafinerija. Smještena uz obalu rijeke Save, osigurala si je neograničeni izvor vode. Iako se voda iz Save ne koristi za piće, ona nije spremna za korištenje odmah iz korita. Ona mora proći kroz razne prerade i pročišćavanja prije nego li bude puštena u pogon.

Voda se prvo sakuplja u zasebne bazene. Pumpama se izvlači voda iz korita te se pohranjuje u posebne bazene. Tamo se odvija fizička obrada te se odstranjuje svo ulje i mulj koji su vidljivi pomoću posebnih pomagala. Nakon toga, voda odlazi u druge bazene na kemijsku preradu. U njoj se voda dodatno pročišćava te se uklanjaju sve nečistoće koje nije bilo moguće preraditi. Na samome kraju, voda se upućuje prema spremnicima i rezervoarima gdje čeka spremna za korištenje.

Ono najbitnije za što se koristi je hlađenje. Pogotovo ljeti, pri jako visokim temperaturama, voda je ključan čimbenik s kojim se sprječavaju neželjeni požari. Pohranjena u prstene oko spremnika, ona se postepeno pušta te tako smanjuje temperature zapaljivih pohranjenih tvari ujedno sprječavajući nastanak požara.
Nakon što je voda iskorištena, ona se šalje u zasebne spremnike. Ponovno počinje proces kojem je voda bila podložena na početku. Nakon posebne fizičke i kemijske obrade, voda se podlaže dodatnoj mikrobiološkoj obradi kako bi se što čišća vratila u korito rijeke. Mikrobiološka obrada je za svaku elektranu zasebna. Uzorak vode je bitno prvo poslati u Zagreb na dodatnu analizu nakon čega se određuju specifični mikroorganizmi koji će pomoći u pročišćavanju vode.

Na samome kraju voda se ispušta natrag u rijeku. Sam ispust je pod video nadzorom 24 sata te se uvijek sprječavaju neželjene posljedice. Uvijek se provode kontrole i dodatni testovi kako bi se utvrdilo da se voda vrati u što čišćem stanju. No također, izvor vode nije samo rijeka, rafinerija ima zasebne spremnike u kojima se pohranjuje kišnica te se ona uz vodu iz rijeke koristi za hlađenje čitavog sustava. Ona također prolazi kroz temeljnu obradu kao i voda koja je došla iz rijeke te se nakraju ispušta u korito.

Određene elektrane koje nemaju mogućnost korištenja vode iz rijeka, moraju kupovati velike količine vode kako bi ih mogli koristiti u svojem pogonu. No, bez obzira nalazi li se elektrana uz rijeku ili ne, voda je jedan od neophodnih resursa bez kojih sam rad ne bi bio moguć.

Izvor: učenički rad