U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar nakon duge i teške bolesti jutros je u 73. godini života preminula dr. Vesna Bosanac, ratna i poslijeratna ravnateljica vukovarske bolnice, heroina Domovinskoga rata.

Rođena je 9. ožujka 1949. godine u Subotici. Nakon preseljenja, u Vukovaru završava osnovnu školu, a u Zagrebu Medicinski fakultet, postaje pedijatricom te se ponovno vraća u Vukovar.

U vrijeme napada na Vukovar u Domovinskom ratu u najtežim ratnim trenucima grada postala je simbolom junaštva, građanske hrabrosti i humanosti.

Ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar postala je 24. srpnja 1991. godine kada su počele pripreme za snalaženje u ratnoj agresiji koja se pripremala u okolici Vukovara. Vodila je bolnicu u vrijeme neposredno prije i za vrijeme bitke za Vukovar organizirajući njen rad u vrlo teškim ratnim uvjetima u kojima se odlično snašla iako ju fakultet na takve strahote nije mogao pripremiti. Kroz bolnicu je prošlo oko dvije i pol tisuće ranjenika, tisuću od njih moralo je biti podvrgnuto teškim operacijama, nedostajalo je lijekova i hrane, granatiranja su bila svakodnevna…. U tim teškim i nezamislivim uvjetima, nemogućim za rad, uvijek je davala maksimum pružajući bolesnicima prijeko potrebnu skrb bez obzira na nacionalnu pripadnost. Najveći organizirani i masovni zločin u Vukovaru dogodio se nad ranjenicima iz bolnice, a dr. Bosanac i brojni djelatnici vukovarske bolnice nisu napuštali svoje pacijente. U bolnici je ostala do samoga pada grada, a potom zatočena. Tri tjedna provela je u zatvoru u Sremskoj Mitrovici te još dva dana u Beogradu. Potom je razmijenjena i u Zagreb stigla u prosincu 1991.

Unatoč dokazanoj humanosti, Srbija 1992. godine protiv nje diže kaznenu prijavu za ratni zločin, no prijava je ubrzo odbijena kao neosnovana.

Dr Bosanac se u Vukovar vratila živjeti 1997. kada je ponovno preuzela ravnateljstvo u bolnici. Svjedočila je na suđenjima za ratne zločine na Haškom sudu, između ostalih Šljivančaninu, Šešelju i Goranu Hadžiću.

2002. godine odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, a 2001. primila je “Povelju Republike Hrvatske” u ime Opće županijske bolnice Vukovar od hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Udruga branitelja Podravke u suradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskoga rata dodijelila je dr. Vesni Bosanac i Općoj bolnici Vukovar Veliku zlatnu plaketu 16. siječnja 2021. za sve što su učinili za dobrobit Hrvatske.

Izvor, foto: Hrvatski radio Vukovar