Prijedlog proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu iznosi 281.393.422,39 € što je najveći proračun u povijesti Sisačko-moslavačke županije, istaknuo je to župan Ivan Celjak na današnjem javnom predstavljanju proračuna za sljedeću godinu koje je, u nazočnosti predstavnika Županije, gospodarstvenika, obrtnika, proračunskih korisnika i medija, održano u prostorijama PISKA u Sisku.

Sisačko-moslavačka županija u 2023. godini čak 95% proračunskih sredstava planira usmjeriti na razvojne projekte, posebno na projekte obnove u području obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi te gospodarstva.

Za ostvarivanje projekata bilo je potrebno stabilizirati financije. Župan je podsjetio na proračunski manjak iz općih izvora od 51,5 milijuna kuna prije otprilike godinu i pol dana. Već u 2021. godini, nakon preuzimanja dužnosti, nova županijska uprava menadžerskim pristupom upravljanju financijama uspjela je sanirati manjak i stvoriti višak od 39,4 milijuna kuna iz općih izvora, dok ukupan višak u proračunu iznosi 111,7 milijuna kuna koji je u potpunosti planiran za područje obnove i revitalizacije.

U okviru potpune stabilizacije financija, Sisačko-moslavačka županija sve obveze prema svojim dobavljačima isplaćuje odmah po dospijeću, a za razliku od prijašnjih godina Županija se nije dodatno kreditno zaduživala.

NAJVEĆA ULAGANJA U ZDRAVSTVO DO SADA

Da su u tijeku najveća županijska gradilišta, odgovarajući na pitanje novinara potvrdio je i župan Celjak: „Prioritet Sisačko-moslavačke županije je osiguranje kvalitetnih uvjeta za pružanje zdravstvene skrbi svim stanovnicima županije. Riječ je o najvećim ulaganjima do sada u zdravstveni sustav na području županije. Uz objekte domova zdravlja, aktivno se pristupa i obnovi bolničkih zgrada. U tijeku su radovi na zgradi nove interne, na zgradi stare interne izvođač je uveden u radove, počeli su radovi na zgradi jodnog, a nakon blagdana očekujemo početak radova i na zgradi pedijatrije. Nakon obnove svih zgrada nakon 50 godina imat ćemo potpune nove bolničke komplekse.“

Trenutno je u tijeku i cjelovita obnova zgrade Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Glini, a izrađuje se i projektna dokumentacija za obnovu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Sisku, pri čemu smo do obnove, sve ambulante smjestili u čvrste i sigurne objekte. Na lokaciji Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Petrinji počela je izgradnja potpuno nove zgrade. U tijeku je cjelovita obnova ambulante u Jabukovcu te nove bolnice u Petrinji. U 2023. godini planirana je izrada projektne dokumentacije energetske obnove domova zdravlja na području Sisačko-moslavačke županije.

PODRUČJE MOSLAVINE DOBIT ĆE DOM ZA STARIJE OSOBE, A MODERNIZIRAJU SE I PROŠIRUJU SMJEŠTAJNI KAPACITETI I U SISKU

U području socijalne skrbi realizirat će se veliki infrastrukturni projekti, Dom za starije osobe Kutina, koji Županija radi vlastitim sredstvima i to će značiti da će područje Moslavine nakon desetaka godina dobiti prvi takav dom javne namjene. Pokrenut je i projekt povećanja kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe u Sisak-Capragu. A radovi su u punom jeku i u području obnove: u tijeku su radovi na obnovi Doma za starije i nemoćne osobe Sisak i Doma za starije osobe Glina.

VISOK STADARD U ŠKOLAMA KOJIMA JE OSNIVAČ ŽUPANIJA, NAJAVLJENA NOVA ULAGANJA U OBJEKTE I NOVA OPREMA

U području obrazovanja istaknuta su brojna nova ulaganja Sisačko-moslavačke županije. Do sada je obnovljeno 12 objekata nakon potresa, a značajno je istaknuti kako će Ekonomska škola Sisak i I. osnovna škola Petrinja dobiti potpuno nove zgrade. Pri tome će Ekonomska škola Sisak prvi puta u povijesti imati svoju zgradu. Isto tako rekonstruirat će se zgrada i izgraditi nova sportska dvorana za potrebe Srednje škole Petrinja.

U školama, kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija i u sljedećoj godini nastavit će se ulaganja koja znače visok školski standard, kako bi učenici i nastavnici imali najbolje uvjete za rad. Škole su već sada opremljene modernom opremom, pametnim pločama, informatičkom i didaktičkom opremom, ulaže se u nabavku glazbenih instrumenata te ostale opreme, primjerice obnovljena Osnovna škola u Glini osim navedenog ima i posebne ergonomske stolice za mlade, u Osnovnoj školi Zorke Sever u Popovači Županija je otvorila senzornu sobu, a primjerice u Lipovljanima županijska škola ima vrhunski opremljene učionice iz STEM područja. Učenici glazbene škole prvi put u povijesti imat će reprezentativnu modernu koncertnu dvoranu, a kako bi se poboljšao i standard smještaja učenika, nakon Kutine i Novske, u tijeku su radovi i na izgradnji prvog Učeničkog doma u Sisku koji će moći primiti do 60 učenika.

ŽUPANIJA POKRETAČ RAZVOJA U GRADOVIMA I OPĆINAMA

Nastavit će se suradnja s gradovima i općinama, na korist svih žitelja naše županije. A uz ulaganja u području gospodarstva, zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja diljem gradova i općina, najveća ulaganja u idućoj godini očekuju nas i u području vatrogastva. Krenut će obnova objekata koje koriste naši vatrogasci, a koji su oštećeni u razornim potresima. Rezultat je to inicijative sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka koji je tražio pomoć Vlade RH, budući vatrogasni domovi nisu prihvatljivi za financiranje iz Fonda solidarnosti. Time je osigurano 40 milijuna kuna za obnovu.

Suradnjom Hrvatske obrtničke komore i Sisačko-moslavačke županije, pokreće se projekt od nacionalnog interesa – Majstorska škola, čime će se unaprijediti kvalitetno i poticajno poslovno okruženje u RH.

Na upit novinara o nekim od najvažnijih projekata koje treba izdvojiti za narednu godinu, župan je istaknuo:

„U tijeku su radovi na zgradi nove interne, na zgradi stare interne izvođač je uveden u radove, počeli su radovi na zgradi jodnog, a nakon blagdana očekujemo početak radova i na zgradi pedijatrije. Nakon obnove bolničkih zgrada, imat ćemo potpuno novi kompleks Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“. Posebno želim naglasiti Regionalni centar kompetentnosti Tehničke škole Sisak, jer tu najbolje vidimo poveznicu razvoja obrazovanja i gospodarstva. Naime, planiramo naš poduzetnički centar u Sisku i Glini vezati na Regionalni centar kompetentnosti. Ulažemo i u sustav socijalne skrbi. Istaknuo bih posebno Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini koji će biti gotov u prvoj polovici iduće godine. Kada govorimo o razvojnim projektima, u sustavu zdravstva u idućoj godini planiramo završiti objekte koji se financiraju iz Fonda solidarnosti. Osim tih projekata naravno da ulažemo i u razvoj drugih dijelova kojima je nadležna Sisačko-moslavačka županija“, istaknuo je župan.

Sisačko-moslavačka županija do sada je obnovila 41 objekt u svojoj nadležnosti iz područja obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, a trenutno su otvorena 44 gradilišta.

„Zajedno s gradovima i općinama pokrenuli smo više od 200 projekata. Potres je bio tragedija, obitelji su ostale bez svojih domova, oštećeni su brojni objekti. Ovu tešku situaciju u kojoj se nalazimo nakon potresa moramo promatrati kao priliku za novi razvoj naše županije, a dosadašnji tempo rada županijske uprave s najvećim proračunom u povijesti Županije, to jamči. Imamo do sada najveći proračun u povijesti Sisačko-moslavačke županije koji će zasigurno značiti jak gospodarski zamah i razvoj i u ostalim područjima u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije“, zaključio je župan Ivan Celjak.