Centar za rehabilitaciju u Komarevu u studenom je obilježio desetu obljetnicu rada.
U petak, 29.studenog, na Danima otvorenih vrata, svoj su rad prezentirali predstavnicima Centra za socijalnu skrb i ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenih ustanova i udruga civilnog društva, a 22. studenog posjetio ih je i dožupan SMŽ Ivan Celjak.

Sve dobro i pozitivno što rade, zaslužuje biti pobliže predstavljeno i čitateljima našega portala. Više o Centru za rehabilitaciju i njegovom djelovanju rekao nam je njegov ravnatelj, Ivor Borovnjak.

Za početak Vas molimo da nam predstavite ustanovu na čijem ste čelu. (Kada je osnovana i s kojim ciljem, djelatnost ustanove i ljude koji u njoj rade? Tko su korisnici usluga Centra za rehabilitaciju?)

Centar za rehabilitaciju Komarevo javna je ustanova socijalne skrbi koja je osnovana 2009. godine. Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem i odraslim osobama s poremećajima autističnog spektra. Prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Centar za rehabilitaciju Komarevo jedina je ustanova na području Sisačko-moslavačke županije koja skrbi za navedenu populaciju korisnika a kojoj je osnivač Republika Hrvatska.

Stručne poslove u Centru za rehabilitaciju Komarevo obavljaju socijalni radnik, dva rehabilitatora, kineziterapeut, likovni terapeut, dva radna terapeuta, dva radna instruktora, pet medicinskih sestara i fizioterapeut, s visokom, višom i srednjom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom. Stručni radnici su integrirani u svom djelovanju sa zadaćom poboljšanja socijalnih, emocionalnih, tjelesnih i radnih potencijala korisnika. U svom radu teže ostvarenju zajedničkog cilja, a to je podizanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i ostvarenje njihova prava na dostojanstven i smislen život. Osnovno načelo rada je poštivanje potrebe svakog korisnika za usvajanjem i održavanjem znanja i vještina koje su primjenjive u svakodnevnom životu te stalnim potvrđivanjem vlastite osobnosti i vrijednosti.

Rad stručnih radnika usmjeren je planiranju i osmišljavanju terapijskih aktivnosti i programa koji pridonose smanjivanju i uklanjanju ograničenja i prepreka, koji unapređuju i obogaćuju, koji razvijaju samostalnost u svakodnevnim životnim aktivnostima te unapređuju sposobnosti i mogućnosti svakog korisnika. Rehabilitacijski stručni tim individualno pristupa svakom korisniku, te je u suradnji s roditeljima/skrbnicima korisnika i nadležnim Centrima za socijalnu skrb, izradio individualni plan rehabilitacije prilagođen procijenjenom psihomotoričkom statusu svakog korisnika. Svoj rad rehabilitacijski stručni tim temelji na holističkom (sveobuhvatnom) pristupu planiranju, programiranju i aplikaciji različitih terapijskih postupaka.

Korisnicima je omogućeno sudjelovanje u različitim slobodnim aktivnostima s ciljem psihosocijalne integracije te unapređenja sposobnosti i mogućnosti. Socijalni radnik provodi rad s grupom za socijalizaciju, podršku i samozastupanje, a rehabilitatori provode literarno-recitarorsku grupu, grupu cvjećara i glazbenu radionicu. Hortikoterapiju, kulinarstvo i izradu prirodnih pripravaka (kreme, zubne paste i sl.) provode radni terapeuti, a zajedno sa socijalnim radnikom provode rad novinarske grupe. Radni instruktori provode kreativne radionice (šivanje, ručni rad, izrada nakita), a sportske aktivnosti i natjecanja kineziterapeut,. Likovni terapeut ostvaruje rad s grupom za slikarstvo i estetsko uređenje interijera. Kineziterapeut i radni terapeut kao nadopunu terapijskim postupcima u radu koriste i obučene pse s ciljem povećanja motivacije, usmjeravanja koncentracije i pažnje radnim zadacima i bolje komunikacije i suradnje korisnika i terapeuta.

Osim smještaja u poludnevnom i povremenom boravku te stalnog smještaja, koje dodatne vrste usluga Centar nudi korisnicima?

Usluge Centra trenutno koristi 65 korisnika većinom s područja Sisačko-moslavačke županije. Uslugu dugotrajnog i/ili tjednog smještaja koristi 39 korisnika, a 26 korisnika uslugu poludnevnog boravka za koje su organizirani prijevoz i prehrana. Pored toga Centar korisnicima pruža medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju, uslugu njege i brige o zdravlju, radne aktivnosti i organizirano provođenje slobodnog vremena.

Korisnici usluge smještaja žive u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a svaka soba ima svoj sanitarni prostor (toalet, umivaonik i tuš). Sve sobe su, kao i prostorije za različite terapijske aktivnosti i dnevni boravak korisnika, opremljene klimatizacijskim uređajima. Objekt i prostorije u njemu opremljene su odgovarajućim namještajem, elektroničkom i telefonskom opremom, uređajima za provođenje radnih, okupacijskih, sportskih, medicinskih i terapijskih aktivnosti čime su zadovoljeni svi propisani standardi. Ugrađeno dizalo i rampa omogućuju kretanje korisnicima u kolicima i teže pokretnima i nesmetan pristup prostorijama za terapijske, radne i sportske aktivnosti, te pristup toaletu i kuhinji. Okoliš zgrade čine sportsko igralište, gredice za povrće i voćnjak na kojima se provode brojne sportske, likovne, kreativne i radno terapijske aktivnosti.

Vaše korisnike nastojite što više integrirati u širu zajednicu. Na koje sve načine i kojim aktivnostima to radite? Kako je u to što radite uključena lokalna zajednica i njezine institucije, a kako obitelji Vaših korisnika?

Potrebe korisnika Centra zadovoljavaju se na način koji u najvećoj mjeri potiče pristup korisnika javnim uslugama dostupnim i drugim građanima, integraciju i uključenost korisnika u društvo i održavanje veza s obitelji i prijateljima, a usluge se planiraju i pružaju povezivanjem s drugim pružateljima usluga.

U cilju uspješnog ostvarivanja Programa rada Centra korisnici redovito sudjeluju na brojnim kulturnim, društvenim, sportskim i drugim javnim događajima u lokalnoj zajednici. Ove godine sudjelovali smo na Danu narcisa, Danu udruga, Sajmu cvijeća, Kupskim noćima, Festivalu jednakih mogućnosti u Zagrebu, Kestenijadi u Hrvatskoj Kostajnici.

Ostvarena je likovna i kreativna radionica s korisnicima Dječjeg doma Vrbina, natjecanje s korisnicima Caritasove kuće „Sveti Vinko Paulski“ iz Oborova povodom obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana, sudjelovali smo na edukaciji u Maloj kući iz Petrinje, te stručnoj konferenciji u organizaciji Malog doma iz Zagreba. Redovito se ostvaruju volonterske akcije s Pastoralom mladih Sisačke biskupije kao i kuglanje u ŠRC Sisak. Komarevački župnik redovito služi Svetu Misu u prostoru Centra.

Ostvareno je i ljetovanje u Starigradu, te zimovanje u Delnicama. S korisnicima smo posjetili Nacionalne parkove Risnjak i Paklenicu te Park prirode Kopački rit

Uloga Centra je i dopunjavanje obiteljskog odgoja. Transparentnim radom Centar roditeljima i skrbnicima korisnika pravovremeno i kontinuirano pruža informacije o ostvarivanju individualnog i grupnog programa rada te im daje stručna obrazloženja, informacije, upute i druge oblike stručne pomoći putem roditeljskih sastanaka i individualnih konzultacija. Ostvarena je i kontinuirana i kvalitetna suradnja s roditeljima korisnika u njihovom primarnom okruženju s ciljem poticanja izvaninstitucionalnog i destigamatizirajućeg djelovanja u zajednici.

Kvalitetna zdravstvena skrb i briga o zdravlju korisnika dugotrajnog smještaja ostvarena je ugovorenim angažmanom liječnika obiteljske medicine. Liječnici specijalisti psihijatar i fizijatar redovito dolaze u vizite u Centar, a ugovorena je i usluga stomatologa.

Centar za rehabilitaciju Komarevo 2012. godine primljen je u Specijalnu olimpijadu Hrvatske. Specijalna olimpijada promiče razumijevanje, prihvaćanje i integraciju osoba s intelektualnim teškoćama. Kroz sportske i rekreacijske aktivnosti osobe s intelektualnim teškoćama rastu psihički i duhovno, razvijaju socijalne kontakte, pokazuju hrabrost i entuzijazam pri natjecanju i druženju. Korisnici Centra ostvarili su brojna zapažena sportska postignuća na Prvenstvima Hrvatske u kuglanju u Zaprešiću, stolnom tenisu u Koprivnici, biciklizmu u Vrlici, bowlingu u Zagrebu, skijaškom trčanju u Delnicama, trčanju na krpljama u Mrkoplju i Ljetnim igrama Specijalne olimpijade u Policijskoj akademiji u Zagrebu. Posebno treba istaći natjecanje MATP (Motoric Activity Training Program) koje se održalo u Kostreni a hvale je vrijedno jer je prilagođeno korisnicima s najtežim stupnjem intelektualnog oštećenja i motoričke insuficijencije (korisnici u kolicima).

Centar će i nadalje kontinuirano surađivati te razvijati prijateljsku i stručnu razmjenu iskustava sa zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi, odgojno-obrazovnim, kulturnim i sportskim ustanovama te organizacijama civilnog društva.

U Centru se doista odvija puno pozitivnih aktivnosti, neprestano radite na poboljšanju kvalitete života korisnika. Vjerujemo kako imate mnoštvo novih ideja kojima je cilj svekolika dobrobit korisnika Centra? Kako to mislite realizirati? Kakvi su budući planovi?

Centar za rehabilitaciju Komarevo aplicirao je projekt pod nazivom „Razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji“ na natječaj pod nazivom „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ za dodjelu bespovratnih sredstava s ciljem stvaranja infrastrukturnih preduvjeta za širenje mreže i razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Ovaj projekt koji je prihvaćen od nadležnog Ministarstva podrazumijeva stvaranje infrastruktirnim preduvjeta za razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga poput organiziranog stanovanja, poludnevnog boravka na dislociranoj jedinici/jedinicama te psihosocijalne podrške korisnicima i njihovim obiteljima putem mobilnog stručnog tima. Razvojem navedenih izvanistitucijskih socijalnih usluga ostvarit će se deinstitucionalizacija korisnika i prevenirati institucionalizacija. Dostupnost novih socijalnih usluga izravno će se pozitivno odraziti na povećanje kvalitete života krajnjim korisnicima i njihovim obiteljima, posebice siromašnima i prometno izoliranima.

Partneri na ovome projektu su Sisačko-moslavačka županija, Općina Majur, Centar za socijalnu skrb Sisak i Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica. Realizacijom projekta Centar za rehabilitaciju Komarevo postat će nositelj razvoja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici i kvalitete stručnoga rada za osobe s intelektualnim teškoćama, a istovremeno će se ostvariti i transformacija doma sukladno Planu deinstitucionalizacije, transformacije i prevencije institucionalizacije. Vrijednost projekta je 8.300.000,00 kuna.

Bliže nam se blagdani. Kako će izgledati ovo predblagdansko vrijeme u Centru za rehabilitaciju?

Kao i svake godine interijer i eksterijer Centra ćemo prigodno urediti predmetima i ukrasima koje su korisnici sami izradili na likovnoj i kreativnoj radionici. Obilježit ćemo Dan Svetog Nikole darivanjem korisnika prigodnim poklonima i plesom. Svetu Misu u Centru služiti će sisački biskup mons. Vlado Košić, a za roditelje korisnika pripremamo Božićnu priredbu na kojoj će korisnici prezentirati svoja kreativna postignuća i potencijale.

Za kraj, kakvu biste poruku poslali javnosti, možda obiteljima budućih korisnika ili samim korisnicima?

Centar za rehabilitaciju Komarevo i ubuduće će, u skladu sa Standardima kvalitete socijalnih usluga, razvijati ljudske potencijale i kvalitetu stručnog rada, poboljšavati djelotvornost i ekonomičnost poslovanja te unaprjeđivati razinu inovacija u poslovnim procesima s ciljem poboljšanja kvalitete života korisnika. Kvalitetna skrb za korisnike ostvarit će se promicanjem njihove neovisnosti i autonomije u svakodnevnim životnim aktivnostima, stvaranjem uvjeta za život u domicilnom okruženju te posebno poštivanjem njihovih ljudskih, građanskih i socijalnih prava. Pri tome će biti naglašena aktivna uloga korisnika koji će zajedno sa stručnim radnicima definirati ciljeve rehabilitacije kojima treba težiti.