Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može podnijeti Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica i zamjenici gradonačelnice, politička stranka, udruga i grupa građana i pojedinci.

Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predložene osobe ili naziv pravne osobe te za koje javno priznanje se predlaže kao i područje za koje se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Siska.

Prijedlog uz ostalo sadrži osnovne podatke o kandidatu i obrazloženje prijedloga, a predlagatelj može uz prijedlog dostaviti i mišljenja drugih sredina, odnosno tijela i pojedinaca te članke iz novina i literature, odnosno stručnih i znanstvenih analiza i sl.

Prijedlog se u pisanom obliku podnosi Odboru za javna priznanja na adresu: GRAD SISAK, Gradsko vijeće Grada Siska, Odbor za javna priznanja, Rimska ulica 26, 44000 SISAK.

Prijedlozi se mogu dostaviti zaključno s 3. ožujka 2019. godine.

Izvor:sisak.hr