Danas 17. svibnja 2018. u 19 sati u Gradskom muzeju Sisak održat će se posljednje predavanje u sklopu ciklusa „Šikljom kroz povijest grada“. Predavanje pod nazivom „Sisački mornari u obrani Domovine“ održat će Ivica Valent, viši kustos Gradskog muzeja Sisak.

Sisak, grad je okružen rijekama koje su obilježile njegov razvoj, ali i odigrale važnu ulogu kako u ranijim razdobljima hrvatske vojne povijesti, tako i u novijoj povijesti za vrijeme Domovinskog rata, koji je obilježio početke stvaranja samostalne i suverene Republike Hrvatske.

Obilježeni tim povijesnim usudom, u Sisku su u kolovozu 1991. godine stvoreni začetci riječne ratne mornarice Zbora narodne garde, čiju su osnovu činili dragovoljci djelatnici brodarskih tvrtki, u prvom redu mornari „Dunavskog Lloyda“ i Hidroputa te radnici riječno remontnog brodogradilišta i Kapetanije Sisak kao i pridodani vojnici gardisti. Oni su činili jezgru Prvog mornaričkog odreda Zbora narodne garde Republike Hrvatske.

Prvi je opremljeni brod za potrebe novoformiranoga mornaričkog odreda Zbora narodne garde minolovac bivše Jugoslavenske narodne armije koji je nakon rashodovanja bio u civilnoj upotrebi i plovio pod imenom „Slavonac“. On je u remontnome brodogradilištu na Savi u Galdovu oklopljen, naoružan i prebojan u maskirni uzorak te je postao prvi patrolni brod Prvog mornaričkog odreda Zbora narodne garde – PB 91.

Zadaća je postrojbe bila između ostalih aktivnosti i čuvanje i održavanje strateških skelskih prijelaza preko rijeke Save od sela Preloščica do Trebeža te protuzrakoplovna zaštita istih. Održavanje je skelskih prijelaza prema Sunji bilo od strateškoga značenja i vitalne važnosti, za mjesto koje se nalazilo s tri strane u neprijateljskom okruženju, skelom je dopremana opskrba za stanovništvo i vojna oprema i sredstva za branitelje.

U protuzrakoplovnome su djelovanju pogođena dva MiG-a JNA koji su letjeli koritom rijeke Save. Postrojba je bila opremljena do kraja 1991. godine s još dva broda koji su dobili nazive PB 92 i PB 93, a pripadnici su postrojbe položili 26. siječnja 1992. godine svečanu prisegu na prostoru ispred Malog Kaptola u Sisku.


Foto: Pixabay