U četvrtak 10. svibnja 2018. u 19 sati u Gradskom muzeju Sisak održat će se još jedno predavanje u sklopu ciklusa „Šikljom kroz povijest grada“. Predavanje pod nazivom „Riječna trgovina Siska u 18. i 19. stoljeću“ održat će mr. sc. Vlatko Čakširan, viši kustos Gradskog muzeja Sisak.

Riječna je trgovina od 18. stoljeća postala osnovni pokretač razvoja grada. Na taj su se razvoj nadovezali obrt početkom 19. stoljeća i industrija od druge polovice 19. stoljeća. Riječna je trgovina mijenjala fizionomiju grada. U vrijeme kada se intenzivira „Žitni put“, od druge je polovice 18. stoljeća, Sisak bio manje mjesto s drvenim kućama orijentirano na lijevu obalu rijeke Kupe. Nakon toga se razdoblja grad počinje širiti i na desnu obalu rijeke. Trgovci i trgovačke grupacije na jednoj i drugoj obali rijeke grade svoja skladišta, formiraju se lučka postrojenja, povećava se broj stanovnika grada koji je od 18. stoljeća u stalnome porastu. Na taj način Sisak postaje gospodarsko središte od šireg interesa gospodarstvenika. Dolazi sve više stranih investitora koji ulažu u sisačku riječnu trgovinu. Važnost grada postaje sve izraženija u 19. stoljeću kada se gradi nova prometna infrastruktura. Posebice se to odnosi na željezničku prugu 1862. godine i most koji je spojio lijevu i desnu obalu rijeku Kupe iz iste godine. Nakon toga se u Sisku grade još dva mosta, cestovni i željeznički, koji su još pojačali protok kapitala kroz grad. Gospodarska se važnost očitovala i u početcima industrijskog razvoja. Investitori koji su ulagali svoj kapital u grad počeli su se postepeno orijentirati u industrijsku proizvodnju, što će postati jedna od temeljnih gospodarskih grana grada Siska od početka 20. stoljeća. Činjenica je da je gospodarska važnost rijeka Kupe i Save zapravo pokrenula proces gospodarskog razvoja grada i da se jedna gospodarska grana nadovezivala na drugu kao logičan slijed događaja.


Izvor: sisakturist.com