Za popularni studij logopedije možete se prijaviti do 28. svibnja. U nastavku prenosimo što je maturantima potrebno za upis te koje uvjete moraju zadovoljiti kako bi upisali ovaj iznimno traženi studij.

Najpoželjniji studij među maturantima i ove je godine logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, a ovaj se studij nalazi na popisu željenih za više od tisuću maturanata. S prošlogodišnjih 80, upisna kvota za ovu godinu smanjena je na 50 mjesta. Uvjet je polaganje prijemnog testiranja koje se sastoji od procjena jezično-govorno-glasovnog statusa. Važna radnja koju maturanti moraju obaviti uz prijavu putem Postani student je i prijava koju maturanti šalju poštom.

Dodatne provjere i provjere preduvjeta za upis studija ERF-a, a tako i popularne logopedije, održavat će se od 5. do 9. srpnja, prema rasporedu koji će biti dostupan na mrežnoj stranici fakulteta. Kako navode s fakulteta, isti će biti dostupan 16. lipnja iako napominju da zadržavaju pravo promjene ovih datuma zbog epidemiološke situacije.

Maturanti koji žele upisati popularnu logopediju ili neki drugi studij ERF-a, u sustavu Postani student, studije tog fakulteta u istoimenom sustavu moraju prijaviti najkasnije do 28. svibnja. Uz prijavu studija na Postani student treba poslati i Prijavu za dodatnu provjeru preduvjeta za odabrani studij, isključivo preporučenom poštom do 28. svibnja. Obrasci za prijavu nalaze se mrežnim stranicama fakulteta, a na istom linku moguće je preuzeti i obrazac potvrde nadležnog liječnika školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis studija.

Upis logopedije
Upravo su zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za upis studija te prijemni, koji se sastoji od procjene jezično-govorno-glasovnog statusa, isključujući faktori za upis studija logopedije na ERF-u. Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog statusa isključit će pristupnika iz daljnjeg postupka.

Kako navodi portal srednja.hr procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) uključuje kratki inicirani razgovor pristupnika s dva člana povjerenstva, čitanje teksta te po potrebi, specifičnu provjeru osobitosti govornog mehanizma i izgovornih obrazaca. Za procjenu nije potrebna nikakva posebna priprema niti ona može utjecati na rezultate jer se vrednuje skup obilježja jezično-govorno-glasovnog statusa koja se stječu od rane predškolske i tijekom školske dobi. Ishod procjene može biti prolazni status ili nepovoljna procjena, odnosno isključivanje iz daljnjeg postupka. Isključujući čimbenici odnose se na odstupanja poput: oštećenja sluha, poremećaja izgovora koji su auditivno i/ili vizualno uočljivi i narušavaju izgovor ili su posljedica strukturalnih promjena u građi i pokretljivosti artikulatora, odstupanja u ritmu i tempu govora, odstupanja u kvaliteti glasa, u tehnici čitanja, stoji u opisu ovog dodatnog kriterija za upis logopedije.

Osim uvjeta prolaska tog svojevrsnog prijemnog ispita, maturanti za upis ovog studija moraju biti uspješni u srednjoj školi i na maturi. Temeljem uspjeha u srednjoj školi može se na upisima ostvariti 150 bodova. Uvjet je i položena A razina Hrvatskog jezika koja donosi do 300 bodova, A razina stranog jezika može donijeti najviše 250 bodova, a položena Biologija ili Psihologija donose do 300 bodova. Uvjet je i polaganje Matematike na B razini, ali ona za upis logopedije ne donosi bodove.

Detaljnije o upisima logopedija, ali i ostalih smjerova na ERF-u (studij rehabilitacije i socijalne pedagogije) možete potražiti na sljedećoj poveznici: http://www.erf.unizg.hr/hr/studiji/upisi/upisi-na-preddiplomske-studije/ljetni-upisni-rok-2021#logopedija

Izvor: srednja.hr
Photo: unsplash. com