U prostorijama Sisačko-moslavačke županije u Sisku, danas je potpisan ugovor o početku radova na izgradnji akumulacije Polojac na kutinskome području. Ugovor su, u prisutnosti župana Ivana Celjaka, potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i predstavnik izvođača Dino Zovak. Ukupna vrijednost građevinskih radova je 7.704.658,67 eura s PDV-om. Planirana akumulacija Polojac smještena je na istoimenom vodotoku, lijevom pritoku Kutinice, sjeverno od grada Kutine.

Župan Ivan Celjak istaknuo je kako ovaj projekt donosi novih osam milijuna eura u Sisačko-moslavačku županiju te kako je ovo projekt o kojemu se priča zadnjih 60 godina: “Akumulacija Polojac iznimno je važna za obranu od poplava, za poljoprivrednu proizvodnju, ali isto tako ima i jako veliki turistički potencijal”.

Izgradnjom akumulacije, zaštiti će se nizvodno područje grada Kutine od poplava koje nastupaju u vrijeme većih i dugotrajnijih oborina. Realizacijom ovog projekta osigurat će se i sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti za tamošnje stanovnike, ali i navodnjavanje poljoprivrednih površina.

“Moći ćemo akumulirati oko 1,7 milijuna kubnih metara vode koje će se moći ispuštati tijekom malovodnim razdobljima što će pozitivno utjecati na bio raznolikost biljnog i životinjskog svijeta”, izjavio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Planirana akumulacija Polojac smještena je na istoimenom vodotoku, lijevom pritoku Kutinice, a ideja o njezinoj potrebi stara je više od pola stoljeća. Prva projektna dokumentacija izrađena je 1965. godine u kojoj su bila razrađena opća projektna rješenja za tri akumulacije u slivu potoka Kutinice na širem području grada Kutine.

Za izgradnju akumulacije Polojac ishođene su lokacijska i građevinska dozvola.

Potpisivanjem ugovora zadovoljan je gradonačelnik Kutine ZLatko Babić koji je dodao kako će grad Kutina izgradnjom dobiti dodatnu sigurnost od mogućih poplava i novi turistički potencijal.